Inbjudan till Karlstads motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Karlstads motorklubb

Tävling:

NGK MASTERS

Tävlingen inlagd:

2017-08-10

Tävlingsdatum:

2017-10-14

Sista anmälningsdatum:

2017-09-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mats Myrbeg 0730-570146

Biträdande Tävlingsledare:


Banobservatör:

Per-Erik Åberg 070-6580821, Niklas Björkén 070-5327948

Domare:

Ingen utsedd från Förbundet

Teknisk chef:

Lars Burh 070-6440317

Säkerhetschef:

Emil Söderquist 0768-297505

Miljöchef:

Anneli Rolfsman 073-824 56 35
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kalvholmens motorstadion

Tidsplan:

Besiktning samt anmälan från fredag kl 18.00-20.30 samt lördag från kl 06.30-08.00
Besiktning sker på vägen ner mot startplattan.
Depån öppnar fredag kl 12.00
Anmälan sker i kuren till höger på depåområdet.
Funktionärsmöte på startplattan kl 08.00
Förarmöte på startplattan kl 08.30
Första start kl 09.00.

Resultatlistan anslås:

På hemsida och på anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.
6-bilsheat i möjligaste mån.
Alla heat är förlottade.
poängberäkning är 7,5,4,3,2,1, målflagg krävs för poäng i omgången.
Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3,2,1, skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.

Finaler
Finaler kör i 5 varv.
Dam kör A,B-finaler
Senior kör A,B,C-finaler
Runner upp tillämpas

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer,damer

Antal startande i respektive klass:

126 totalt i alla klasser

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

126

Startordning:

damer, seniorer

Startuppställning:

6-bilsheat i möjligaste mån

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

vid tjuvstart dras 1 poäng i omgången skulle samma förare tjuvstarta igen utesluts denne ur omgången

Däckbegränsning:

enl folkracereglementet

Avgifter:

300kr för senior och dam

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

priser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Tomas Sundholm 0702-985310

Återbud, telefonnummer:

Johnny Salvér 070-3601666

Anmälan till:

sbf-online

E-post:

johsal1@msn.com

DELADE BILAR
Meddela delad bil på anmälan

BESIKTNING
Alla förare besiktar sin egen bil


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace