Inbjudan till Karlstads motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Karlstads motorklubb

Tävling:

NGK-MASTERS JUNIOR

Tävlingen inlagd:

2017-08-10

Tävlingsdatum:

2017-10-15

Sista anmälningsdatum:

2017-09-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mats Myrberg 0730-570146

Biträdande Tävlingsledare:


Banobservatör:

Per-Erik Åberg 070-6580821, Niklas Björkén 070-5327948

Domare:

Ingen utsedd av förbundet

Teknisk chef:

Lars Buhr 070-6440317

Säkerhetschef:

Emil Söderquist 0768-297505

Miljöchef:

Anneli Rolfsman 073-8245635
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kalvholmens motorstadion

Tidsplan:

Besiktning samt anmälan från söndag kl 06:30-09:00
Besiktning sker på vägen ner mot startplattan.
Depån öppnar lördag kl 21.00
Anmälan sker i kuren till höger på depåområdet.
Funktionärsmöte på startplattan kl 09.00
Förarmöte på startplattan kl 09.30
Första start kl 10.00.

Resultatlistan anslås:

på anslagstavla och på hemsidan

Tävlingens genomförande:

Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.
6-bilsheat i möjligaste mån.
Alla heat är förlottade.
poängberäkning är 7,5,4,3,2,1, målflagg krävs för poäng i omgången.
Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3,2,1, skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.
Finaler

Finaler kör i 5 varv.
Junior kör A,B,C-final
veteran kör A,B-finaler

Runner upp tillämpas

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens juniorer, veteraner

Antal startande i respektive klass:

totalt i alla klasser 126

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

126

Startordning:

junior, veteran

Startuppställning:

6-bils heat i möjligaste mån

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

vid tjuvstart dras 1 poäng i omgången skulle samma förar tjuvstarta igen utesluts denne ur omgången

Däckbegränsning:

enl folkracereglementer

Avgifter:

300kr för veteran
200kr för junior

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

priser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Tomas Sundholm 0702-985310

Återbud, telefonnummer:

Johnny Salvèr 070-3601666

Anmälan till:

sbf-online

E-post:

johsal1@msn.com

DELADE BILAR
Meddela delad bil på anmälan

DEPÅN ÖPPNAR
depån öppnar på lördag kl 2100, det finns möjlighet för naturcamping i anslutning till banan


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace