Inbjudan till SMK Gävle Valbo

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Gävle Valbo

Tävling:

Raptorracet 2017

Tävlingen inlagd:

2017-08-21

Tävlingsdatum:

2017-10-15

Sista anmälningsdatum:

2017-10-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mike Sterner 072-3021338

Biträdande Tävlingsledare:


Banobservatör:

Kjell Andersson 070-6771907

Domare:

Stig Andersson 070-8616335

Teknisk chef:

Marcus Othzèn 070-2694555

Säkerhetschef:

Mikael Eliasson 076-1726250

Miljöchef:

William Hillblom
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gävle Motorstadion Rörberg 026-643540

Tidsplan:

Lördag 14/10
Anmälan och besiktning 18.00 - 20.00
Söndag 15/10
Anmälan och besiktning 06,30 - 08,15
Förarsammanträde 08,30 nedanför sekretariatet
Första start 09.00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås på anslagstavlan vid sekretariatet.Resultatlistor kan ses på SMK Gävles hemsida , efter avslutad tävling.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomföres med flytande start.
6 förare i varje heat med poängberäkningen 7-5-4-3-2-1
Seniorer Dam/Veteran och juniorer kör 3 heat där efter A-B-final vid
minst 18 startande vid anmälningstidens utgång,
C-final vid minst 24 startande vid anmälningstidens utgång.
Vid lika poäng till final räknas omgång 3,2,1 och där efter lottning.
kvalheaten körs 3 varv och finalerna 5 varv.
Runner-up tillämpas.
Alternativspår används i kval och finalheat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Minst 60 startande max 120 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 60 startande max 120 startande totalt.

Startordning:

Juniorer , Damer/Veteraner , Seniorer och Debutanter.

Startuppställning:

6 bilar i bredd med flytande start.

Miljö:

Se G2

Avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas. OBS Vattentäkt, presenning skall täcka hela ytan under tävlingsbil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Vid mer än en tjuvstart av samma förare i heatet=uteslutning ur heatet. Obs att samtliga som lämnar startlinjen i samband med tjuvstart får backa tillbaka till grus innan ny start sker.

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubb.

Avgifter:

Senior, Dam och Veteran 300 kr. Juniorer 200 kr.
Tel + efteranmälan 100 kr.
Utebliven avanmälan 500 kr enl. FR reglementet.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Mike Sterner 072-3021338 , Mikael Eliasson 076-1726250

Återbud, telefonnummer:

Mike Sterner 072-3021338 , Mikael Eliasson 076-1726250

Anmälan till:

Anmälan online , www.sbf.se

E-post:

kansli@smkgavle.nu

Info
Däcksrensning vid framkörning/uppställning till start är absolut förbjuden.
Gåfart i depån gäller.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace