Inbjudan till Hällefors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors MK

Tävling:

Höstruskracet 2017

Tävlingen inlagd:

2017-09-12

Tävlingsdatum:

2017-10-21

Sista anmälningsdatum:

2017-10-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Thorleif Höök 070-380 65 66

Biträdande Tävlingsledare:

Amanda Eriksson

Banobservatör:

Kenneth Svensson 070-512 44 77

Domare:

Rolf Andersson

Teknisk chef:

Jörgen Svensson 070 681 16 24

Säkerhetschef:

Lennart Anderson 0591-13275

Miljöchef:

Bengt-Olov Stenberg 0727435360
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan och besiktning 07.00-
09.15
Funktionärsmöte 09.00
Förarmöte 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Enligt gällande reglemente.

Tävlingens genomförande:

Vi kör långa banan och nya
startplattan.
Minst 3 kvalomgångar á 3 varv.
Vi förbehåller oss rätten att utöka
antalet omgångar till PM1.
Vid 18 i klassen körs A-B final.
Vid 36 eller fler körs C-final.
Runner-up i finalerna.
Förlottade heat och startspår i
alla omgångar.
Sista platsen till finalpasset för
seniorer går till vinnaren av
Jumbofinalen.
De sex förare i senior som erhållit
lägst totalpoäng och fullföljt alla
heat får åka Jumbofinal.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 72 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 72 st

Startordning:

Deb-Jun-Sen-Vet/Dam

Startuppställning:

6 st i bredd

Miljö:

Se G2

Enlig G2

Åtgärd vid tjuvstart:

1 poängs avdrag i kval vid första utslutning ur heat vid andra. Finaler enl. bok.

Däckbegränsning:

Fritt utan dubb.

Avgifter:

Anmälningsavgift:
Debutant gratis
Junior 200:-
Senior 300:-

Avlysning av tävling kan ske om
anmälningsantalet understiger 40
st.

OBS! Hemmaåkare ska ha två
godkända namngivna
funktionärer på anmälan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Thorleif Höök 0703806566

Återbud, telefonnummer:

Thorleif Höök 0703806566

Anmälan till:

Via anmalanonline.se

E-post:

tottohook@telia.com

Vatten:
Vatten finns, dock
inte dricksvatten.Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace