Inbjudan till Umeå Automobilklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Umeå Automobilklubb

Tävling:

Ramirent Racet

Tävlingen inlagd:

2017-09-05

Tävlingsdatum:

2017-10-21

Sista anmälningsdatum:

2017-10-16
Funktionärer

Tävlingsledare:

Peter Sandow 070-6846581

Biträdande Tävlingsledare:

Anton Mattsson 072-5886663

Banobservatör:

Tobias Sallinen 070-5571969

Domare:

Leif Sjöström 070-6141142

Teknisk chef:

Jan Karlsson 070-3881065

Säkerhetschef:

Paul Strandgren 070-6246160

Miljöchef:

Kurt Eriksson 0705579371
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bussjöbanan 15 km söder 070-5886663

Tidsplan:

Anmälan fredag 18 00 -20 00
Besiktning fredag 18 00-21 00
Anmälan lördag 07 00- 08 30
Besiktning lördag 07 00- 09 00
Förarsammanträde 09 30
Första start 10 00

Resultatlistan anslås:

Löpande i depån på anslagstavla, vid sekreteriat.

Tävlingens genomförande:

Samtliga startande kör 4 för-lottade kvalomgångar om 3 varv.
6 bilar/heat.
Alla kvalomgångar räknas.

Finaler: Herrar A,B,C,D, Jumbofinal.
Dam / Jun A- och B-final om 12 st. eller fler startande.
Runner-up gäller i finaler även Jumbofinalen.
Samtliga finaler körs 5 varv.

Alternativspår kommer att tillämpas: En gång per heat
(dock max 1 ggr per heat)
Rullning: Vid rullning är heatet avbrutet för rullad bil.
Poängberäkning: 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p.
Särskiljning: 1:placering i heat 3,2,1 därefter lottning.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Herr 72 st. Dam/jun Ingen begr.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Herr 72 st. Dam/jun Ingen begr.

Startordning:

Debutanter, Juniorer, Damer, Herrar

Startuppställning:

6 bilsheat, för-lottade heat

Miljö:

Se G2

Enl G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval= Direkt omstart, den som orsakar tjuvstarten kör alternativspåret 2 gånger. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur heatet. Finaler= Samma metod som för kvalheaten.

Däckbegränsning:

Fritt, odubbad. Däckvärmning förbjudet.

Avgifter:

Umeå Automobilsklubbs förare betalar 300kr.
Övriga förare från andra klubbar bjuder vi på startavgiften.


Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till finalister.

Utlottning av priset på startnummer.

Kom ihåg tävlingskläder/overall vid prisutdelningen.

Upplysningar, telefonnummer:

070-5886663

Återbud, telefonnummer:

070-5886663

Anmälan till:

Anton Mattsson

E-post:

antonmattsson.teg@gmail.com

Övrig information


Vid delad bil, vänligen meddela detta vid anmälan.

Debutanter och juniorer får byta bil efter godkännande av tekniker.

Varje ekipage skall ha en brandsläckare på minst 6kg väl synlig på
sin depåplats.

Samtliga SKALL ta med vagnsboken till anbudsförfarandet.

Vänligen meddela oss om ni kommer med ett större ekipage (buss)
Begränsat antal el-platser finns för er som kommer på fredag kväll.

Grillkväll tillsammans fredag 20/10, grillarna tänds ca 18.00
Alla tar med egen mat och dryck.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace