Inbjudan till Ulricehamns motorklubb, Ulricehamn

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Ulricehamns motorklubb, Ulricehamn

Tävling:

Pekka Power Race

Tävlingen inlagd:

2017-09-11

Tävlingsdatum:

2017-10-21

Sista anmälningsdatum:

2017-10-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erik Hang 0734-15 35 69

Biträdande Tävlingsledare:


Banobservatör:

Christer Johansson 0703-33 23 32

Domare:

Klas-Åke Fredén 0708-59 35 61

Teknisk chef:

Per-Anders Hjertén 0706-85 81 13

Säkerhetschef:

Patrik Höög 0705-25 55 29

Miljöchef:

Stig Karlsson 0706-55 76 48
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bogeringen, Kroken 3 km norr Ulricehamn Rv 46 skyltat "Motorbana" 0321-165 90

Tidsplan:

Fredag 20 oktober
Anmälan & Besiktning: 18:00-20:00

Lördag 21 oktober
Anmälan: 07:00-08:00
Besiktning: 07:00-09:00
Bilen skall vara urplockad innan besiktning, kom i god tid.
Förarsammanträde: 09:30 på startplattan
Första start: 10:00
Finaler direkt efter kvalomgångarna

Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavlan på containern vid startplattan efter varje heat/omgång. Resultatlista kommer att finnas på UMKs hemsida www.umk.se

Tävlingens genomförande:

Startmetoden är med ljus.
Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkning 7,5,4,3,2,1.
Vid särskiljning gäller omgång 3,2,1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning.
Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng.
Kvalomgång 1 & 2 är förlottade.
Kvalomgång 3 körs i startnummerordning med fulla heat.
Kvalen körs i 3 varv. finaler körs i 5 varv, vi tillämpar Runner-up.
Seniorer kör A, B och C finaler
Dam och juniorer kör A final vid 15 anmälda/klass. B final körs vid mer än 15 anmälda/klass vid anmälningstidens utgång.
Vid 6 startande eller mindre/klass, körs tre kvalheat á 3 varv och ett finalheat á 5 varv där poäng räknas från samtliga heat, vid lika poäng avgör finalheatet.
Senior- och juniordebutanter kan komma att starta i samma heat med 20 sek. startmellanrum.
OBS!!! OM NI DELAR BIL ANGE DETTA VID ANMÄLAN

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

max 120 startande + debutanter

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 120 startande + debutanter

Startordning:

kval: seniorer-dam-juniorer-debutanter final: se programblad

Startuppställning:

6 bilar i bredd. Lottning av startspår sker i lottningsfållor strax före respektive heatstart.

Miljö:

Se G2

olja/vattenuppsamlare enl.FR reglementet och G2

Åtgärd vid tjuvstart:

1 tjuvstart hela startfältet under observation. 2 tjuvstarter medför direkt uteslutning. Faktadomare är startern.

Däckbegränsning:

Däck enligt FR reglementet

Avgifter:

Seniorer och Dam 300:-
Juniorer 200:-
Avgiften betalas tävlingsdagen, finns möjlighet att betala med swish.
Debutanter och klassegrarna vid Pekka Power Race 2016 betalar ingen anmälningsavgift.
Efteranmälningsavgift: Ordinarie anmälningsavgift + 200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Prisutdelning sker på startplattan eller tvätthall (vid dåligt väder) så snart som möjligt efter sista finalheatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Erik Hang 0734-15 35 69.

Återbud, telefonnummer:

Kicki H. Klemetz 0705-87 79 19 senast 48 timmar före start, i annat fall debiteras 500 kr (W.O)

Anmälan till:

Kicki H. Klemetz 0705-87 79 19

E-post:

hklemetz@gmail.com

Inställd tävling:


Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen.

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR TÄVLINGSKOMMITTÉN


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace