Inbjudan till Hästveda FRC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hästveda FRC

Tävling:

Par-racet

Tävlingen inlagd:

2017-09-11

Tävlingsdatum:

2017-10-14

Sista anmälningsdatum:

2017-10-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jerry Svensson 0705-280909

Biträdande Tävlingsledare:

Tobias Nordlund

Banobservatör:

Sten Oscarsson, Tommy Malmborg

Domare:

Roberth Krondahl

Teknisk chef:

Christoffer Gudmundson

Säkerhetschef:

Johan Nilsson

Miljöchef:

Rickard Nilsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Harabackens Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan 07.00-08.30
Besiktning 07.00-09.00 på startplattan
Förarsammanträde 09.30 på startplattan.
Första start 10.00
Prisutdelning sker direkt efter avslutad A-final Seniorer, bakom huvudposteringen

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande på anslagstavlan. Slutgiltiga resultatlistor kan hämtas vid "Anmälan" efter tävlingen. Skickas ej ut till förarna.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs parvis med gemensam poängräkning.
Paren kör varsin bil och kör i samma heat.

Samtliga par kör 3 kvalomgångar sen räknas parets totalpoäng ihop.
Poängräkning ; 7-5-4-3-2-1

Vid mer än 15 anmälda par i klassen körs B-final.
Vid mer än 25 anmälda par i klassen körs C-final.
Detta gäller vid anmälningstidens utgång.

Särskiljning vid lika poäng; Kval 3-2-1

I finalerna nollställs poängen. Ny poängräkning i finalerna.
Bästa poäng vinner, vid lika poäng så gäller den bästa placeringen i paret.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 20 par, max 60 par.

Startordning:

Junior, Senior, Debutant. Tredje omgången; Senior, junior, debutant.

Startuppställning:

6-5-4-3-2-1

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, allt avfall tas med hem av var förare, förslagsvis i den soppåse man får i anmälan. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, den som tjuvstartar en gång får straffet att köra alternativspåret samtliga varv i det heat som man tjuvstartat i, den som tjuvstartar två gånger under ett heat blir utesluten ur det heatet. Detta gäller både kval och finaler.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan slirskydd.

Avgifter:

Senior 600kr / Par
Junior 400kr / Par
Debutanter kör gratis.
Ej anmälan om återbud senast 48 timmar innan deb. med 500:- i wo-avgift enligt FR-reglementet.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Deltagarna i Seniorernas A-final skall efter avflaggning fortsätta i lugnt tempo ut på startrakan och stanna före speakertornet för prisutdelning.

Upplysningar, telefonnummer:

Jerry Svensson 0705-280909 efter klockan 17.30.

Återbud, telefonnummer:

Epost hfrc@telia.com

Anmälan till:

Anmälan på onlineanmälan på www.anmalanonline.se alt. Via mail hfrc@telia.com. Skall vara oss tillhanda senast 2017-10-07.

E-post:

hfrc@telia.com

Säkerhet

I DEPÅN GÄLLER GÅNGFART. RESPEKTERA GULFLAGG. Personlig utrustning samt säkerhetsbältet ska behållas på tills man befinner sig i depån. Kom ihåg att varje ekipage ska ha brandsläckare (minst 6 kg) vid sin depåplats.

OBS!!!

Ange på anmälan vem man bildar par med.

Delad bil

Anges på anmälan vem man delar bil med.

Fordon över 6 meter

Anges på anmälan. Servicefordon över 8 meter ska ha minst 2 stycken tävlingsbilar hos sig. Bussarna skall parkeras på av särskild person anvisad plats.

Hemmaförare

Krav på att ha hjälpt till på en arbetsdag. Se hemsida www.hfrc.se för mer information. Ange gärna en funktionär med NAMN och TFNNUMMER på anmälan.
Arbetsuppgifter efter tävlingen kommer att delas ut.

Grillning

Får ENDAST ske på anvisad plats på tävlingsdagen

Faktafunktionärer

Anges i PM tävlingsdagen.

Ljudmätning

OBS! Ljudmätning kommer att ske, tänk på att hålla detta i ordning.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace