Inbjudan till Linköpings MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Linköpings MS

Tävling:

Längberg-sprinten Final i RS-serien i Folkrace 2017

Tävlingen inlagd:

2017-09-12

Tävlingsdatum:

2017-10-21

Sista anmälningsdatum:

2017-10-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Gustavsson 070-226 64 73

Biträdande Tävlingsledare:

Lennart Johansson 076-017 00 95

Banobservatör:

V Akant

Domare:

Sievert Lindquist 070 5770965

Teknisk chef:

Benke Bergström 070-664 79 03

Säkerhetschef:

Kurt Persson 070 67726412

Miljöchef:

Kurt Persson 070 67726412
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Linköpings Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan 09,00-10,30 OBS ÄNDRAD TILL KL 07:00

Besiktning 09,00 – 10,30 OBS ÄNDRAD TILL 07:00 till 09:30

Förarsammanträde 11,00 OBS ändrad till 09:30

Förstastart Ca 13,00 beror på dom andra klasserna slutar

OBS ÄNDRAD TILL 10:00.
Start ordning:
Varv 1. Crosskart. rally och folkrace
Varv 2 Crosskart, rally och Folkrace.
Varv 3 Crosskart rally och folkrace .


Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan vid anmälan. Fortlöpande. Efter Tävlingen på facebook.com/sprintcupen

Tävlingens genomförande:

Folkrace special på tid. Alla kör 3 omg de 2 snabbaste tiderna
sammanslås till slutresultat
Vid lika sluttid Särskiljning omg 1, omg 2, omg 3
Tidtagning på 1/10 sec
Tävlingen består av 1 specialsträcka som köres 3 gånger
Maxtid 5 minuter/omg. Ej start i omgång = Maxtid
Tävlingsklasser: Seniorer fram, Seniorer bak, Dam, Veteran, Juniorer, Debutanter

Körordning: Debutant, Junior, Dam, Veteran, Senior bak och Senior fram
RS på grus och asfalt. 1 SS vars längd är ca 3 km köres 3 gånger, totallängd ca 9 km. Vid dålig väderlek förbehåller vi oss rätten att endast köra på asfalt eller att endast köra 2 varv. Vid lika tid gäller bästa tiden på SS1, SS2 eller SS 3 i nämnd ordning.
Startmellanrum ca 30 sek


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

60st Förare i cupen med poäng har företräde

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Enl. startlistan

Startordning:

Enl. startlistan

Startuppställning:

Vid utfarten till startlinjen

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Tillägg 20 sek på åktiden

Däckbegränsning:

Enl. Folkracereglementet

Avgifter:

Betalas helst på BG 462-1355.
Ange Folkrace och förarnamn
Seniorer, Dam, Veteraner 300 Kr

Juniorer 200 Kr Debutanter Fri start

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser utdelas till 1/5 Startande i respektive klass, dock max 3 priser per klass

Upplysningar, telefonnummer:

Tobbe 070–940 12 61 Micke Nilsson 070 8284084

Återbud, telefonnummer:

Tobbe 070–940 12 61 Micke Nilsson 070 8284084

Anmälan till:

SBF anmälanonline.se

E-post:

knutsson.torbjorn@outlook.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace