Inbjudan till SMK Dala Falun

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Dala Falun

Tävling:

Fläskracet 1:a deltävlingen i Dalaserien 2017-2018

Tävlingen inlagd:

2017-09-24

Tävlingsdatum:

2017-10-21

Sista anmälningsdatum:

2017-10-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Sven-Erik Sigvardsson 073 – 676 70 66

Biträdande Tävlingsledare:

Fredrik Wikström 070 – 640 55 58

Banobservatör:

Sture Jerner 070 – 650 52 49

Domare:

Christer Carlsson 070 – 554 75 97

Teknisk chef:

Martin Hedberg 070 – 222 71 57

Säkerhetschef:

Erik Nordengren 070 – 387 19 76

Miljöchef:

Claes-Åke Wiberg 070 - 586 83 33
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kniptjärn. Följ skyltar mot Falukrossen från Rv 50/E16 med avfart i Karlsviksbacken, Trafikplats Karlsvik, mellan Falun och Borlänge. Telefon tävlingsdagen 070-513 92 82.

Tidsplan:

Anmälan och besiktning: 07.00 – 08.45
Förarsammanträde framför sekretariatet: 09.00
Första start: 09.30

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan vid sekretariatet. Slutgiltig resultatlista finns i samband med prisutdelningen och på hemsida. Skickas ej!

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st. kvalheat á 3 varv på grus/asfalt.
Finaler körs i 5 varv.
Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Uteslutning ur heat ger ingen poäng.

Damer/veteraner, Seniorer:
A-B final vid minst 18 startande, C-final vid
minst 24 startande.
Juniorer: A-B finaler vid minst 14 startande.

Alternativspår finns och skall köras en gång per deltagare och heat.
Förare som ej kör alternativspåret eller kör det mer än en gång/heat utesluts ur
heatet.

Samtliga finaler körs med ”Runner Up”

Särskiljning:
Vid lika poäng räknas högsta poäng oavsett omgång, därefter näst högsta,
därefter omgång 1-2-3 och därefter lottning.
0 poäng för brutet heat räknas som högre kvalificering än ingen poäng för
uteslutning ur
heat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Vid färre än 40 anmälda vid antal anmälningstidens utgång kan arrangören med domarens godkännande ställa in tävlingen.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 startande totalt.

Startordning:

Meddelas vid förarsammanträdet.

Startuppställning:

6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först.

Miljö:

Se G2

G2 samt FR-Reglementet.

Åtgärd vid tjuvstart:

Bestraffning vid tjuvstart är - 1 poängs avdrag av poängen från heatet. Förares andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt enligt folkracereglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!

Avgifter:

Seniorer 300 :-
Damer/veteraner 300 :-
Juniorer 200 :-
Debutanter 0:-
Efter- och telefonanmälan + 50 :-

Vid återbud senare än 48 timmar före tävlingens början, ska en WO avgift
erläggas med 500 SEK.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Fläskpriser till finalisterna.

Prisutdelningen sker vid sekretariatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Sven-Erik Sigvardsson 073 – 676 70 66

Återbud, telefonnummer:

Sven-Erik Sigvardsson 073 – 676 70 66 Tävlingsdagen även på telefon 070-513 92 82

Anmälan till:

Anmälanonline eller SMK Dala Falun Folkrace, Matsarvsvägen 12 A, 791 77 Falun senast 2017-10-12.

E-post:

folkrace.bmk@telia.com

Hemsida:
www.smkdala.se

Delad bil:
OBS !!! Ange på anmälan om du delar bil.

Säkerhet:

Nedre Norra Bilsporförbundets policy angående rullade bilar tillämpas.
Se www.nnbf.se
Rullad bil som blir stillastående = brutet heat.
Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt

Alkotest kan förekomma.

.
SMK Dala Falun hälsar alla hjärtligt välkomna !!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace