Inbjudan till Lessebo MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Lessebo MK

Tävling:

LMK´s Jubileums Tävling

Tävlingen inlagd:

2017-10-03

Tävlingsdatum:

2017-10-21

Sista anmälningsdatum:

2017-10-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Sebastian Idensjö, 073-8129845

Biträdande Tävlingsledare:


Banobservatör:

Per-Erik Åberg och Magnus Gad

Domare:

Åke Gustavsson, 073-0613987

Teknisk chef:

Gert Nyberg, 072-2255769

Säkerhetschef:

Johan Fransson

Miljöchef:

Kristina Gustavsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hagaslätts Motorcenter, 073-8129845

Tidsplan:

Anmälan: 07:00 - 08:30

Besiktning: 07:00 - 09:00

Förarsamanträde: 09:30

Första Start: 10:00


Anmälan sker i klubbstugans nedre del och besiktningen sker på startplattan.

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan i Depån. Efter tävlingen läggs den ut på www.lessebomk.se

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 omgångar varav 1 är förlottad.
Vid lika poäng till final räknas poäng i omgång 3,2,1 därefter lottning.
Poäng delas ut efter målflagga.
Kvalomgångarna körs i 3 varv, Finaler 5 varv.

Senior kör A,B,C-Final.
Samt 2st sista chansen heat där segran kommer ta plats i C-finalen.
Det kommer därför bara vara 4st direkt kvalifiserade till C-Final.

Junior kör A-Final. B-Final körs vid minst 18 anmälda.

Mix klass kör A-Final. B-Final körs vid minst 18 anmälda.
Vid mindre än 10st anmälda sammanlottas mix klassen med seniorerna.

Finalerna körs med runner up, utsedd plats kommer att finnas för tankning mm.

Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp.
Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först.
Skulle rödflaggan komma i slutet av en final godkänns en tankning på utsedd plats.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Min 50st, Max 120 totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Min 50st, Max 120 totalt.

Startordning:

Senior, Junior, Debutant, Mix.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Se G2. Sopsäckar lämnas ut i anmälan och den tävlande tar med avfallet hem efter tävlingen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet av föraren som tjuvstartar.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan slirskydd. Bränsle: Enligt folkracereglementet.

Avgifter:

Senior: 300kr
Mix klass: 300kr
Junior: 200kr
Debutant: Gratis

Hemmaförare: Gratis

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister.

Seniorer tävlandes för Lessebo MK kör om en inteckning i Börje Johanssons Vandringspris.

Upplysningar, telefonnummer:

David Johansson, 0703672277

Återbud, telefonnummer:

Eva Jensen 070-8432524

Anmälan till:

Endast online

E-post:

davidjohanssonlmk@hotmail.se

Hemmaförare

Samtliga förare tävlandes för Lessebo MK skall närvara på ett tävlingsmötet Måndagen den
16/10 kl: 18:30 på Hagaslätt.
Då skall minst 1st Funktionär anmälas.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace