Inbjudan till Hällefors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors MK

Tävling:

3:e deltävling i Lindströms Snow Cup 2018

Tävlingen inlagd:

2018-02-11

Tävlingsdatum:

2018-03-03

Sista anmälningsdatum:

2018-02-25
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mats Myrberg 073-057 01 46

Biträdande Tävlingsledare:

Amanda Eriksson

Raceontroller:

Kenneth Svensson 070-512 44 77

Domare:

Bengt-Göran Bergin

Teknisk chef:

Jörgen Svensson 070 681 16 24

Säkerhetschef:

Lennart Anderson0591-13275

Miljöchef:

Belinda Hedström
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion, Hällefors. Pilat från RV 242 genom Hällefors.

Tidsplan:

07.00-09.00 Anmälan
07.15-09.15 Besiktning g:a
startplattan.
09.30 Förarmöte
10.00 Första Start.
ca 15.00 Finaler

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på officiella anslagstavlan. Slutlig resultatlista läggs ut på nätet.

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att köra
3 st kvalheat á 3 varv samt
finaler.
Finaler körs i 5 varv. Runner up
tillämpas i finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1. 0
poäng för brutet heat räknas som
högre kvalificering än
ingen poäng för uteslutning ur
heat.

Seniorer: A-B finaler vid minst 18
startande, C-final vid minst 36
startande.
Juniorer och Dam/Veteran: A-B
finaler vid minst 15 startande, C-
final vid minst 36
startande.

Särskiljning: omg. 3,2 och sist 1.

Alternativspår kommer att
användas.

Förlottade heat och startspår i
kvalet.

I finalerna väljer bäste
poängplockare spår först i resp.
final.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 96 st.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 96 st.

Startordning:

Jun-Sen-Mix(Dam/Vet)

Startuppställning:

Max 6 st i bredd.

Miljö:

Se G2

Enligt FR och gemensamma reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning och oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart bestraffas med 1 poängs avdrag i kval och 2 ggr i alternativspåret i final. Andra tjuvstarten av samme förare=Uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Personliga däck enl. Fr-T 2.1.2. Max 22 dubb/dm. Dubb enligt gällande rallyreglemente och monterade utifrån.

Avgifter:

Anm.avgift:
Junior 200 :-
Sen-Mix(Dam/vet) 300 :-
Efteranmälningsavgift+ 100:-
WO-avgift vid uteblivande från
tävling: 500:-
Vid återbud senare än 48 tim.
före tävlingens början, kan en
WO-avgift krävas med 500:-.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.
Priser kommer lottas ut bland alla
startande.
Prisutdelning efter protesttidens
utgång.

Upplysningar, telefonnummer:

Totto Höök 070-3806566

Återbud, telefonnummer:

Amanda Eriksson 072-700 37 43

Anmälan till:

Anmalan online

E-post:

tottohook@gmail.com

Lindströms Snow Cup 2018:

Info om Lindströms Snow Cup
2018 finns på facebook.

Vatten:
Vatten finns
tillgänglig, dock inte dricksvatten.

Hemmaförare:
Ni ska ha ett
godkänt spolpass på 4 timmar
plus 2 st namngivna
funktionärer på anmälan.
Bangruppen förser er med en tid
som passar, ger instruktioner
om hur det fungerar och
godkänner insatsen.
Mer info på Hällefors MK:s
Spolgrupp på
FB


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace