Inbjudan till Hällefors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors MK

Tävling:

OKQ8-Sprinten - 2:a deltävlingen i Lindströms Snow Cup 2018

Tävlingen inlagd:

2017-11-16

Tävlingsdatum:

2018-02-10

Sista anmälningsdatum:

2018-02-04
Funktionärer

Tävlingsledare:

Kenneth Svensson 070-5124477

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Kenneth Svensson

Domare:

Mikael Carlsson

Teknisk chef:

Jörgen Svensson 070-6811426

Säkerhetschef:

Nina Höök 070-6791706

Miljöchef:

Belinda Hedström
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR på tid

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion, Hällefors. Pilat från RV 242 genom Hällefors.

Tidsplan:

08.00-10.00 Anmälan.
08.15-10.15 Besiktning g:a
startplattan.
10.30 Förarmöte.
11.00 Första Start.

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande på anslagstavlan. Resultatlista läggs ut på internet.

Tävlingens genomförande:

Folkracesprint:
Varje förare erbjuds åka minst 3
kvalkörningar på tid.
Sträckans längd ca 2700 meter.
Den sämsta tiden räknas bort,
övriga läggs ihop och snabbaste
totaltid vinner.

Vi kör Senior Fwd och Senior
Rwd, övriga är blandade. Meddela
på anmälan om man kör
Rwd eller Fwd i senior.

Vi kör teamtävling. Tre st i laget
oavsett klass, man delar på
samma bil och deras
totaltider läggs samman. De tre
snabbaste teamtotaltiderna
belönas med hederspris.
Meddela laget under övrigt på
anmälan.

Vi kör fri framkörning till start för
att delade bilar ska få erforderlig
tid att hinna byta
förare.

Särskiljning SS1,SS2 och SS3.

OBSERVERA: Sista omgången
kommer genomföras i skymning
därav belysningskravet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Debutant senior, seniorer, juniorer och mix (dam/vet) och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 st.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 st.

Startordning:

Junior-Mix-Senior Fwd- Senior Rwd

Startuppställning:

En och en med en minuts startmellanrum.

Miljö:

Se G2

Enligt FR och gemensamma reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning och oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tidstillägg enl. reglemente vid tjuvstart.

Däckbegränsning:

Personliga däck enl. FR-T 2.1.2 Max 22 dubb/dm. Dubb enligt gällande rallyreglemente och monterade utifrån.

Avgifter:

Senior o Mix: 300:-
Junior: Fri start.
Teamtävling: 100:-

EXTRA!!! Juniorerna sponsras av Bridgestone Sverige.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris på 1 av 4 i klassen.
Pris till totalsegraren.
Hederspriser i teamtävlingen 1,2
o 3.

Upplysningar, telefonnummer:

Totto Höök 070-3806566

Återbud, telefonnummer:

Amanda Eriksson 072-700 37 43

Anmälan till:

anmalanonline

E-post:

tottohook@gmail.com

Belysning:
Belysning på
bilarna krävs, denna är personlig.
Max extrabelysning är 4 st
extraljus eller LED-ramp max
1000 mm bred.
Ljusen ska sitta väl fastsatta och
inte utgöra fara för tredje man.
Bilar med sprintvagnbok, får
dessutom ha originallamporna
kvar med hel o halvljusfunktion.
Alla bilar ska ha stående rött ljus
bakåt, minst 2 st 12V 4W.
Antingen i bakruta med
minsta avstånd 600 mm mellan
eller i bakljusen.

Vatten:
Vatten finns
tillgänglig, dock inte dricksvatten.

Hemmaförare:
Ni ska ha ett
godkänt spolpass på 4 timmar
plus 2 st namngivna
funktionärer på anmälan.
Bangruppen förser er med en tid
som passar, ger instruktioner
om hur det fungerar och
godkänner insatsen. Mer info på
Hällefors MK:s Spolgrupp på
FB

Lindströms Snow Cup 2018:
Info på FBgruppen med
samma namn o Hmks
hemsida


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace