Inbjudan till Borlänge MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Borlänge MK

Tävling:

Vintertävlingen, Ingår i Öppna Dalaserien 2017-18 och Amsbergscupen 2018

Tävlingen inlagd:

2017-12-07

Tävlingsdatum:

2018-01-20

Sista anmälningsdatum:

2018-01-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Urban Jonsson Falun 073-978 59 11

Biträdande Tävlingsledare:

Linus Nygren Borlänge 073-802 01 12

Raceontroller:

Leif ”Putte” Gilberg Kungsgården 073-068 28 52

Domare:

Stig Andersson Hedemora 073-688 07 50

Teknisk chef:

Anders Tholander Gustafs 070-648 45 88

Säkerhetschef:

Lars Tholander Borlänge 070-234 71 32

Miljöchef:

Björn Aspman Borlänge 070-628 80 58
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Borlänge Motorstadion, 10 km N Borlänge utefter Rv 70 mot Leksand.

Tidsplan:

Anmälan och besiktning. 07.00-09.00
Förarsammanträde på startplattan. 09.30
Första start. 10.00

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet, slutgiltig resultatlista tillhandahålles i samb. med prisutdelningen och på hemsida. Skickas ej!

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv på spolad bana.
Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1 uteslutning ur heat ger ingen poäng.
Sen: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande.
Juniorer och Dam/Veteran: A-B finaler vid minst 15 startande, C-final vid minst 22
startande. Vid färre än 6 Dam/Veteran kör dessa med seniorer.

Särskiljning:
Vid lika poäng räknas bästa placering (beakta poängavdrag för tjuvstart) oavsett
omgång, därefter näst högsta, därefter omgång 1-2-3 och därefter lottning.
0 poäng för brutet heat räknas som högre kvalificering än ingen poäng för uteslutning ur
heat.

I kvalheaten lottas startspår av resultatprogrammet.
I finaler väljer den med högst ranking i kvalen startspår först osv.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 80 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

x

Startordning:

Meddelas vid administrativa incheckningen tävlingsdagen.

Startuppställning:

6 bilar i bredd, förlottade startspår enligt ovan.

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas som skall rymma/absorbera minst 10 liter.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart = 1 p avdrag i heatet. Förares andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Dubb enl. rallyreglementet - Ej sk. isdubb. Däck personlig utrustning! Vid anbudsförsäljning skall 4 st ersättningsfälgar med hela, användbara gummidäck (ej små reservhjul) utan krav på mönsterdjup medfölja monterat på tävlingsbilen.

Avgifter:

Dam/Veteran/Senior: 300:-.
Junior: 200:-.
Debutant: 0:-.
OBS! Efter- och telefonanmälan +100:-.
Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början, ska enligt regelverket en WO avgift
erläggas med 500 SEK.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till finalisterna.

Prisutdelning vid sekretariatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Urban: 0739785911

Återbud, telefonnummer:

Urban: 0739785911 Gärna via SMS pga oregelbundet jobb.

Anmälan till:

Anmälanonline endast.

E-post:

folkrace.bmk@telia.com

Säkerhet:
Rullad bil som blir stillastående = brutet heat.
Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt.
I enlighet med Nedre Norra Bilsportförbundets policy.

Hemsida:
www.borlangemk.se

OBS Hemmaförare:
OBS!!! Hemmaförare SKALL på anmälningsblanketten ange minst
1 person (Namn + tel.nummer) som på något sätt skall hjälpa till under tävlingen. Denne
skall anmäla sig vid klubbstugan kl 09.00 tävlingsdagen.

.
Borlänge MK hälsar alla hjärtligt välkomna till en fartfylld dag!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace