Inbjudan till Likenäs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Likenäs MK

Tävling:

*** Vinterracet ***

Tävlingen inlagd:

2018-01-09

Tävlingsdatum:

2018-02-24

Sista anmälningsdatum:

2018-02-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ingemar Enner, 070-329 60 60

Biträdande Tävlingsledare:

Vakant

Raceontroller:

Conny Nilsson, 070-685 92 70

Domare:

Mats Myrberg, 073-057 01 46

Teknisk chef:

Lasse Nilsson, 070-634 69 84

Säkerhetschef:

Malin Jonsson, 070-699 99 21

Miljöchef:

Edgar Amén, 070-648 79 43
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Femtåbanan, Ambjörby

Tidsplan:

Anmälan kl 07:00-08:45
Besiktning kl 07:00-09:00
Förarsammanträde kl 09:30 (på startplattan)
Första start kl 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på officiell anslagstavla. Ej utskick via post, den tävlande erhåller resultat vid prisutdelningen eller www.likenasmk.com

Tävlingens genomförande:

Alla tävlande kör tre kvalheat.
Heaten är förlottade och omfattar tre varv med fem startande.
Startspår lottas vid starten i kval och efter placering i final.
Poäng är 7, 5, 4, 3, 2.
Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång tre, två & ett. Skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.
Finalerna omfattar fem varv med sex startande.
Antal finaler beroende på antal startande.
Runner up tillämpas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100 st.

Startordning:

Deb, Jun, Dam/Vet, Sen.

Startuppställning:

5-bilsheat (i möjligaste mån) i kval och 6-bilsheat i final.

Miljö:

Se G2

Avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Presenning och oljeuppsamlare skall finnas under bilarna.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente. OBS! Personlig utrustning.

Avgifter:

Sen, Dam/Vet 300 kr, Jun 200 kr, Deb fritt.

Vid återbud senare än 48 timmar före tävlingens början, ska administrativ avgift erläggas med 500 kr.

Vid återbud efter incheckning på tävlingsdagen ska administrativ
avgift erläggas med 200 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
Prisutdelningen sker på startplattan.

Upplysningar, telefonnummer:

Ingemar Enner, 070-329 60 60

Återbud, telefonnummer:

Lena Nilsson, 076-340 56 58

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

lenanilsson6411@gmail.com

Delad bil

Kom ihåg att ange på anmälan om ni delar bil.

Anbud

Lämnas i Anbuds-stugan senast 15 min efter sista finalens målgång.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace