Inbjudan till SMK Sala

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Sala

Tävling:

Påskracet INSTÄLLD PGA AV IHÅLLANDE SNÖVÄDER

Tävlingen inlagd:

2018-01-30

Tävlingsdatum:

2018-04-07

Sista anmälningsdatum:

2018-03-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Marinette Blixt 0704778800

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Leif Gillberg

Domare:

Thomas Avelin

Teknisk chef:

Kenneth Blixt 0706573426

Säkerhetschef:

Tobias Rindegren

Miljöchef:

Tobias Rindegren
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Isätra Banan 0704778800

Tidsplan:

Anmälan öppnar 06:45

Besiktning 07:00 - 09:00

Förarmöte 09:15 på startplattan

Första Start 10:00

Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavlan samt läggs ut på www.smksala.se

Tävlingens genomförande:

3 för lottade heat. Med 3 varv

Finaler går i 5 varv

Poängräkning 7,5,4,3,2,1

Runner up kommer användas.

A-final i samtliga klasser

Seniorer B-final vid minst 24 startande, C-final vid minst 42 startande

Junior- Dam/ Vet B-final vid minst 18 startande, C-final vid 24 startande

Vid färre än 10 Dam/Vet körs dessa med seniorer.

Särskiljning 3, 2, 1 där efter lottning

Alternativ kommer användas

Den med mest poäng väljer start spår först i finalerna


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer, veteraner

Antal startande i respektive klass:

Max 140 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Fås på tävlingsdagen

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Enligt folkrace reglemente, pressening och olje uppsamlare underbilarna samt brandsläckare vid varje tävlingsbil

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

Tillåtna Däck enligt fr reglementet! Ej du dubbdäck, Däckrensning ej tillåtet

Avgifter:

Senior Dam/Vet 300:-

Junior 200:-

Vid återbud senare än 48 timmar förre tävlings start kommer än avgift på 500:- tas ut.

Det går bra att swicha anmälan till nummer 1232872281 märk med namn och start
nummer.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till Samtliga finalister

Prisutdelningen kommer att ske vid klubbstugan

Upplysningar, telefonnummer:

Jonas Lagergren 0727208639 eller Kenneth Blixt 0706573426

Återbud, telefonnummer:

Jonas Lagergren 0727208639 Ringa eller skicka sms

Anmälan till:

jonas.lagergren@hotmail.se

E-post:

jonas.lagergren@hotmail.se

Dealde bilar
Glöm inte att skriva in delade bilar i anmälan

Anbud
Lämnas i anbuds kuren senast 15 min efter sista finalens målgång

Inställd
pga i hållande vinter


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace