Inbjudan till Västerås MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Västerås MS

Tävling:

Marsracet

Tävlingen inlagd:

2018-01-30

Tävlingsdatum:

2018-03-17

Sista anmälningsdatum:

2018-03-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Marinette Blixt 0704778800

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Jonas Lagergren Leif Gillberg

Domare:

Sture Norlin

Teknisk chef:

Elin Eriksson

Säkerhetschef:

Tobias Hiltunen

Miljöchef:

Berth Svanberg
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Malma Banan

Tidsplan:

Anmälan öppen 06:00-09:00


Besiktning 06:00 - 09:00

Kläderna ska vara fram plockade så dom ligger synliga fram till besiktningen.


Förar möte 09:30 vid sekretariatet


Första Start 10:00

Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavlan löpande

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar med 3 varv

Finalerna körs i 5 varv

Runer up tillämpas

Poängräkning 7, 5, 4, 3, 2, 1

Särskiljning 3, 2, 1 där efter lottning


2 Sista chansen heat vinnaren i varje heat går upp till C-final endast Seniorer

finaler för seniorer A final B final vid 24 startade C final vid 42 startande.

Junior Dam/Vet B-final vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande

Vid färre än 10 startande Dam/Vet körs dessa med seniorer

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

120

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120

Startordning:

Senior, Junior, Dam/Vet

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Enligt folkrace reglementet, pressening och olje uppsamlare under bilarna samt brandsläckare vid varje tävlingsbil

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart 2 poängs avdrag

Däckbegränsning:

Enligt folkrace reglementet, Däck rensning ej tillåtet

Avgifter:

Senior Dam/Vet 300 kr

Junior 200 kr

Vid återbud senare än 48 timmar förre tävlings start kommer än vo avgift tas ut på 500 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister

Poängräkning 7, 5, 4, 3, 2, 1

Särskiljning 3, 2, där efter lottning

Prisutdelning utanför sekretariatet

Upplysningar, telefonnummer:

Robin Sandström 0762304776

Återbud, telefonnummer:

Marinette Blixt 0704778800 skicka sms

Anmälan till:

marinette76@hotmail.com

E-post:

marinette76@hotmail.com

Delad Bil
Kom ihåg att ange delad bil på anmälan

Anbud
Lämnas i anbudsvagnen senast15 min efter sista finalens målgång

Startavgift

VI VILL GÄRNA NI SÄTTER IN START AVGIFTEN SÅ VI SER DEN PÅ TORSDAGEN DEN 15/3
Ni kan välja att sätta in pengarna på Bg 276-1112 eller på swich-nummer 1235577101


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace