Inbjudan till Skillingaryds MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skillingaryds MK

Tävling:

Vårfajten med alternativspår - premiär i Smålandscupen

Tävlingen inlagd:

2018-02-24

Tävlingsdatum:

2018-03-24

Sista anmälningsdatum:

2018-03-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pia Thulin 073 - 053 34 00

Biträdande Tävlingsledare:

Sara Mejving 070 - 247 01 19

Raceontroller:

Per-Erik Åberg 070 - 658 08 21 Mikael Söderlund 070 - 583 95 17

Domare:

Björn Faugstadmo 070 - 911 26 72

Teknisk chef:

Frank Bengtsson 070 - 431 73 24

Säkerhetschef:

Mats Bergman 073 - 088 13 30

Miljöchef:

Anton Geijersson 076 - 052 79 81
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Föreberg Skillingaryd

Tidsplan:

07.00 - 09.00 Anmälan och besiktning
09.30 Förarsammanträde på startplattan
10.00 Första start
Prisutdelning och anbud sker vid cafeterian.

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Enligt smålandscupens reglemente.

Avlysning; Vid mindre än 36 seniorer anmälda vid anmälningstidens utgång eller vid fall av force
majeure kan arrangören i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 seniorer inklusive senior mix. Junior fritt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 seniorer inklusive senior mix. Junior fritt.

Startordning:

Senior, senior mix och junior.

Startuppställning:

Sexbilsheat med ljusstart

Miljö:

Se G2

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart medför omedelbar uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Däck enligt FR reglementet och utan slirskydd

Avgifter:

Senior och senior mix 300 kr.
Junior 200 kr.
Efteranmälningsavgift +200 kr.
Swishbetalning möjlig.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning enligt smålandscupens regler.
Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Anton Geijersson 076 - 052 79 81

Återbud, telefonnummer:

Karin Nyberg 070 - 982 31 77

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

rallysara@hotmail.com

Hemmaförare
Hemmaförare ska anmäla två stycken funktionärer för att startbekräftelsen ska
godkännas. Anmäl funktionärsnamn till Sara, rallysara@hotmail.com, senast 18 mars.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace