Inbjudan till Varbergs Mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Varbergs Mk

Tävling:

Påskracet, TÄVLING INSTÄLLD

Tävlingen inlagd:

2018-02-15

Tävlingsdatum:

2018-03-30

Sista anmälningsdatum:

2018-03-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anders Johansson 070-9496104

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Björn Andersson 070 - 676 41 94

Domare:

Petra Larsson 073-8000105

Teknisk chef:

Andreas Nilsson 0739770517

Säkerhetschef:

Bosse Nillson 070-5718947

Miljöchef:

Christer Persson 070-5216099
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Annebergsbanan i Varberg, 070-9496104

Tidsplan:

Anmälan i speakertornet 7,15-8,30
Besiktning 7,30-9,00
Förarsammanträde 9,30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan vid miljöstationen. Vid ungefär var fjärde heat.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs enligt Dalhemscupens reglemente.

Damer och Veteraner körs i samma klass.
Alla kör tre omgångar sedan finaler. Alternativspår används.
Seniorer kör D-final vid mer än 60 anmälda vid anmälans slut. Juniorer och Dam/vet kör B-
final vid mer än 15 anmälda vid anmälans slut. Runner Up tillämpas i finalerna och vinnaren i
varje final ska förbereda nästa final på anvisad plats bakom startplattan, ska INTE köra ut i
depån.

Poängberäkning. 1:a 7 poäng, 2:a 5 poäng, 3:a 4 poäng osv. Vid lika poäng räknas senast
körda heat först, sedan lottning vid speakertornet. Tjuvstart ger 2 minuspoäng.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Seniorer max 90st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Inga reserver

Startordning:

Seniorer, dam/vet, Jun.

Startuppställning:

6st bilar i bredd.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

2 minuspoäng vid tjuvstart. Två tjuvstarter i samma heat ger utslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt sbf reglemente.

Avgifter:

Sen, Dam /vet 300kr
Junior 200kr
Efteranmälning 100kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning. 1:a 7 poäng, 2:a 5 poäng, 3:a 4 poäng osv. Vid lika poäng räknas senast körda
heat först, sedan lottning vid speakertornet. Tjuvstart ger 1 minuspoäng.

Hederspriser till finalister vid speakertornet.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Johansson 070-9496104

Återbud, telefonnummer:

Anders Johansson 070-9496104

Anmälan till:

Anmälanonline.se

E-post:

matte.reinholdsson@hotmail.com

Fakta domare
Startchef för tjuvstarter. Varvräknare för kört alternativspår.

Hemmaförare
Ska anmäla två funktionärer till Anders innan anmälans slutdatum.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace