Inbjudan till Lycksele Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Lycksele Motorklubb

Tävling:

Avrostningsracet - OBS OBS! Ändrat datum

Tävlingen inlagd:

2018-04-26

Tävlingsdatum:

2018-05-26

Sista anmälningsdatum:

2018-05-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Johan Haraldsson, 0722058106

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Christer Hedlund, 070 – 509 55 73

Domare:

Roland Åström, 070 – 645 48 67

Teknisk chef:

André Brander, 070 – 642 53 67

Säkerhetschef:

Patrik Winther, 070 – 549 26 38

Miljöchef:

Robert Sjöberg, 070 – 572 84 03
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lycksele Motorstadion

Tidsplan:

07.00-08.30 Anmälan till besiktningen
07.00-09.30 Besiktning
09.30 Funktionärssammanträde
10.00 Förarsammanträde
10.30 Första start

Resultatlistan anslås:

Officiella anslagstavlan på klubbstugans gavel

Tävlingens genomförande:

Tävlingen kommer att genomföras den 26 maj 2018.
Besiktning kommer att ske på tävlingsdagen.
Samtliga förare kör 3 kvalheat om 3 varv.
Startspår i kvalheat blir i den ordning startlistan lottas i samtliga heat.
Är man först in i lottningen, har man startspår 1 osv.

De 10 bästa juniorerna kvalificerar sig till B- respektive A-final.
Vid färre än 12 anmälda i Juniorklassen kommer endast A-final att köras.
De 14 bästa seniorerna placerar sig i C, B respektive A-final.
De 10 bästa damerna kvalificerar sig i A- och B-final. Vid färre än 12 anmälda i
damklassen kommer endast A-final att köras.

Vid 6 eller färre anmälda damer kommer dessa automatiskt att lottas in bland
seniorer,
men köra egen final.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Inga begränsningar

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Inga begränsningar

Startordning:

Debutant, Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Se separat stycke nedan

Däckbegränsning:

Fritt, dock ej dubbdäck

Avgifter:

Senior 300 kr, Damer 300 kr, juniorer 100 kr samt debutanter kostnadsfritt.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister. Guldbiljetter till Motorveckanracet kommer
finnas med bland priserna.

Upplysningar, telefonnummer:

Johan Haraldsson, 0722058106

Återbud, telefonnummer:

Anna Öbrand, 070-3392640

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

haraldsson34@gmail.com

Tjuvstart
Om bil passerar startlinjen under pågående visning av Ready to Race
skylt och innan grönt ljus är tänt eller rött ljus släckt bedöms detta som tjuvstart.
För att stoppa heat vid tjuvstart ska röd flagga/ljus visas.
Omstart ska ske omgående.
Eventuellt utdelade bestraffningar kvarstår vid omstart.
Bestraffning vid tjuvstart är 2 x Joker Lap dvs. alternativspåret (Joker Lap) ska
passeras ytterligare en gång. Bestraffningen visas med ”2 x Joker” flagga/ skylt för
den bil som tjuvstartat.
Samtliga i heatet meddelas via svart/ vit flagga/ skylt att de nu är under
observation vilket innebär att den som tjuvstartar på nytt utesluts från heat dvs.
diskvalifikation.

Ljussystem
Tävlingen körs med ljussystem för posteringar och
huvudposteringens
flaggor.

Runner up
Runner-up tillämpas i finaler

Särskiljning
Alla heat räknas, sedan särskiljning enligt placering i heat 3, 2, 1.
Därefter särskiljs förarna genom datorprogrammets slump.

Alternativspår
Arrangören kommer att tillämpa alternativspår. Samtliga bilar
skall EN gång i varje heat passera kontrollpunkt i alternativspåret.

Hemmaförare
OBS! Samtliga hemmaförare skall i sin anmälan innan 22/5 anmäla
minst 1 funktionär samt hjälpa till att städa efter tävlingens slut.

Poäng
Sker enligt följande:
1: an 7p, 2: an 5p, 3: an 4p, 4: an 3p, 5: an 2p, 6: an 1p.
Totalpoängen inplacerar i respektive final.
Startspår i finaler väljs enligt den totala poängen från kvalomgångarna, högst poäng
väljer startspår först.

Rullning
Vid rullning är heatet/finalen ansedd som bruten, kontakt med
sjukvårdare skall ske omedelbart.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace