Inbjudan till SMK Vingåker / Katrineholms MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Vingåker / Katrineholms MK

Tävling:

Mlimits Cup #3 - 2 Juni 2018

Tävlingen inlagd:

2018-04-29

Tävlingsdatum:

2018-06-02

Sista anmälningsdatum:

2018-05-27
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mikael Eriksson - 0707836308

Biträdande Tävlingsledare:

Crister Nystrand - 0737190100

Raceontroller:

Anders Bengtsson - 0761420214, samt Robert Björling (se säkerhetschef)

Domare:

Konny Ramsin - 0707655412

Teknisk chef:

Kjell Hellman - 0703599977

Säkerhetschef:

Robert Björling - 0705397726

Miljöchef:

Oskar Larsson - 0703813729
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Trollåsens Motorbana, Vingåker.

Tidsplan:

Anm kl.06.45-9.00
Bes kl.07.00-09.10 (Vid delad bil skall bägge förarna medverka vid besiktningen!)

Obl.förarmöte vid prispall/startplattan kl.09.30
Första start kl.10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan, samt efter tävlingen på internet, www.kmk.nu

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar om 3 varv. Omgång 1-2 förlottas och publiceras innan förarmötet,
ca.kl.09.25.
Särskiljning sker från omgång 3, 2, 1. Vid helt lika resultat gör dataprogrammet en
lottning in till finaler. Även en ranking i vilken ordning man väljer startspår i finaler.

Finaler med Runner-Up om 5 varv.

Alternativspår används EJ.

Senior kör A-, B- och C-final vid minst 36 startande.
Juniorer, Damer och Veteraner kör A-final. B-final vid minst 18 startande.

Rödflaggat heat startas om 3 heat senare i samma omgång.
Är det sista heatet i omgången, så startas heatet om 5 minuter efter att sista bilen
lämnat banområdet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Tot max 140 st.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt max 140 st.

Startordning:

Veteran - Junior - Senior - Dam

Startuppställning:

6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Se G2. Tävlande skall ha presenning och spillskydd under bilen. Eget avfall skall tas om hand och tas med hem. Kom ihåg en 6-kilos godkänd brandsläckare / bil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart i kvalomgångarna bestraffas med 2 poängs avdrag av heatets inkörda poäng. Två tjuvstarter av samma förare i samma heat medför uteslutning ur heatet. Vid tjuvstart i final görs två poängs avdrag av de totalt inkörda poängen under dagen.

Däckbegränsning:

Däck utan dubb.

Avgifter:

Senior, Dam och Veteran: 300 kr
Junior: 200 kr

Efteranmälan, avgift 100 kr.

Vid återbud senare än 48 timmar före tävlingsdagen uttages en administrativ avgift på 500
kr.
Övrigt enligt FR-reglementet 2018.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Föraroverall SKA bäras väl knäppt vid prisutdelning.

Mlimits kommer att lotta ut priser till de startande. För att motta pris ska man personligen
vara på plats vid prisutdelningen.

Extra! En Kärcher OC3 Bike - tvätt lottas ut bland alla pristagare i denna tävling.

Som extra slutpris i Mlimits-cupen tillförs en Kärcher K4 Premium högtryckstvätt, som där
lottas ut under prisutdelningen bland alla närvarande pristagare i cupen 2018.

Upplysningar, telefonnummer:

Crister Nystrand / 0737-190100 - info@kmk.nu

Återbud, telefonnummer:

Crister Nystrand / SMS 0737-190100 - info@kmk.nu

Anmälan till:

Endast AnmälanOnline.se

E-post:

info@kmk.nu

Anbud
Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud!

Delad bil
Skall anges vid anmälan under "Övrigt" för att kunna tas hänsyn till!

Hemmaförare
Skall ange minst 1 övrig funktionär med telefonnummer på sin
anmälan, samt medverka vid städning och undanplockning på området efter tävlingen.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace