Inbjudan till Östmarks MFF

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Östmarks MFF

Tävling:

Kvällstävling/ 1:a delt i NYA KLARÄLVSCUPEN

Tävlingen inlagd:

2018-06-04

Tävlingsdatum:

2018-07-11

Sista anmälningsdatum:

2018-07-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Andersson 0702862624

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

L-G Bran 0702377573

Domare:

Håkan Olsson 0706300294

Teknisk chef:

Andreas Arvidsson 0705208908 / Martin Einarsson 0702332757

Säkerhetschef:

Kjell-Åke Einarsson 0706920199

Miljöchef:

Ronnie Ericson 0703045657
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Östmarks Motorbana 0702862624

Tidsplan:

Anmälan 12.45 - 14.45
Besiktning 13.00 - 15.00
Förarmöte 15.30
Första start 16.00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavla i depån

Tävlingens genomförande:

3 lottade kvalomgångar körs i 3 varv
Finaler körs i 5 varv
Antal finaler beroende på antal anmälda i respektive klass
Målflagg fodras för poäng
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1 vid lika poäng räknas omgång 3,2,1 därefter lottning
Runner up tillämpas
Alternativspår körs
Jumbofinal körs beroende på antal anmälda i respektive klass

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Juniorer, Dam/Vet, Seniorer

Startuppställning:

6-Bilsheat (i möjligaste mån) Startljus

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

1 poängs avdrag vid tjuvstart, två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enl. FR-Reglementet (EJ Dubbdäck)

Avgifter:

Senior, Dam, vet 300 kr
Jun 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister, prisutdelning vid anslagstavlan efter anbudens avslutande

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Andersson 0702862624/ Andreas Arvidsson 0705208908

Återbud, telefonnummer:

Meddelas på telefon 0706920199 eller 0702862624 senast 48 timmar före första start . EJ avanmälan i tid DEB WO-avgift 500 kr

Anmälan till:

online tom 20180706

E-post:

motorgarden@telia.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace