Inbjudan till Jönköpings Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Jönköpings Motorklubb

Tävling:

LUCIARACET 2018

Tävlingen inlagd:

2018-10-25

Tävlingsdatum:

2018-12-08

Sista anmälningsdatum:

2018-12-01
Funktionärer

Tävlingsledare:

Stefan Argus, 0703289087

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Mikael Söderlund, 0705839517 och Christer Johansson

Domare:

Per-Erik Åberg, 0706580821

Teknisk chef:

Frank Bengtsson

Säkerhetschef:

Ann-Marie Nottemark

Miljöchef:

Erik Berggren, 0732085719
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tabergsbanan, Sök Tabergsbanan i Google maps. Tel tävlingsdagen 0703289087

Tidsplan:

Anmälan 06:45- 09.00
(Anmälan i par i tävlingssekretariatet)
Besiktning (På startplattan) 07.00 –09.00
Förarmöte (Vid prispall) 09:15
Första start 09:30

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavla under speakertorn

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs som en partävling där förarna turas om att köra med samma bil.
Varje par skall bestå av en tjej och en kille som delar på en bil. Första och tredje
omgången körs av tjejer, andra och fjärde omgången av killar. Poängräkning 7,5,4,3,2,1
Femte omgången körs av den som tagit mest poäng, vid lika poäng är det tjejen som
kör.
Därefter kör de 6 bästa paren en final och då kör den som inte körde 5:e omgången.
Samma genomförande för seniorer och juniorer.

Vid eventuell särskiljning till finaler är det bäst poäng i omg 5 som räknas först, därefter
omg 4,3,2,1 och därefter vid behov lottning.
Rödflaggat heat körs om direkt. Man kör inte ut i depån utan åker direkt till startplattan.

Antal varv: Kvalomgångar 3, Finaler 5

Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter
startljus. När röd lampa slocknar går starten.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Minimum 25 par, Max 60 par Totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minimum 25 par, Max 60 par Totalt

Startordning:

Meddelas tävlingsdagen

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Presenning och Oljeuppsamlare obligatorisk, minst 10 liter ska användas vid uppställning i depån. Miljöstation finns för eventuellt vätskespill från bilar. Skrot, däck och skräp tas med av respektive förare.

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstarten genererar 1extra varv i alternativspåret. Vid en andra tjuvstart, uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet. Utan någon form av slirskydd. Däckrensning förbjuden överallt i enlighet med regelverket.

Avgifter:

Senior: 600:- /paret, Junior: 400:-/paret. Betalas kontant eller via swish vid anmälan
tävlingsdagen. Efteranmälan i mån av plats och möjlighet.

WO avgift vid för sen avanmälan 400:-/anmäld förare

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning: På startplattan efter finaler. Hederspriser till finalisterna.

Upplysningar, telefonnummer:

Stefan Argus 0703289087

Återbud, telefonnummer:

Stefan Argus 0703289087, (Endast muntligt per telefon) senast 48 timmar före första start. WO avgift 400:-/anmäld förare

Anmälan till:

Endastt via anmälan online

E-post:

stefan_argus@hotmail.com

Avlysning:
Om tillstånd uteblir, vid färre än 25 par är anmälda eller vid
Force majoure kan arrangören besluta om avlysning av tävlingen i samråd med domare(S)


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace