Inbjudan till Hällefors

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors

Tävling:

OKQ8-Sprinten-2:a deltävling i Lindströms Snow Cup 2019

Tävlingen inlagd:

2018-11-21

Tävlingsdatum:

2019-02-09

Sista anmälningsdatum:

2019-02-01
Funktionärer

Tävlingsledare:

0703806566

Biträdande Tävlingsledare:

TBA

Raceontroller:

Thorleif Höök

Domare:

Klas-Åke Fredén 070-8593561

Teknisk chef:

Mats Lilja Filipstads MC 070-6688997

Säkerhetschef:

Nina Höök 070-6791769

Miljöchef:

Lennart Andersson 070-6713275
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion 0703806566

Tidsplan:

08.00-10.00 Anmälan i serveringen.
08.15-10.15 Besiktning vid
belysningsmasten mitt i depån.
10.30 Förarmöte
11.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på resultattavlan. Resultatlista läggs ut på klubbens FBsida/hemsida.

Tävlingens genomförande:

Folkracesprint:
Varje förare erbjuds åka minst 3
kvalkörningar på tid.
Sträckans längd ca 2700 m.
Den sämsta tiden räknas bort, övriga
läggs ihop och snabbaste totaltid vinner.

Vi kör Rwd Senior, Fwd Senior, Junior,
Dam/Veteran.
Meddela på anmälan vilken klass du kör
i senior.

Vi kör teamtävling. Tre st i laget oavsett
klass, man delar på samma bil och
deras
totaltider läggs samman.

Fri framkörning till start för att ge delade
bilar erforderlig tid att hinna byta förare.

Nedräkningsklocka i start, fotocell vid
målgång. Tidtagning tas med
hundradelar.

Särskiljning SS1,2 och3.

OBS! Det blir mörkt tidigt, därav
belysningskravet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner .

Antal startande i respektive klass:

Max 100 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 st

Startordning:

Junior-Dam/Vet-Senior Rwd-Senior Fwd

Startuppställning:

En och en med en minuts mellanrum.

Miljö:

Se G2

Enl G2.

Åtgärd vid tjuvstart:

Bestraffning med tidstillägg enl rallyreglementet. Tjuvstart första gången: Tidstillägg 10 sek Tjuvstart andra gången: Tidstillägg 60 sek Tjuvstart tredje gången: uteslutning ur tävlingen.

Däckbegränsning:

Personliga däck enl. FR-T 2.1.2. Max 22 st dubb/dm. Dubb enl. gällande rallyreglemente och monterade utifrån.

Avgifter:

Senior 300:-
Junior 200:-
Teamtävling 100:-/ekipage.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser på 1 av 4 i klassen.
Pris till totalsegraren.
Hederspriser i teamtävling 1-3.

Upplysningar, telefonnummer:

Totto Höök 070-3806566

Återbud, telefonnummer:

Totto Höök 070-3806566

Anmälan till:

tottohook@telia.com

E-post:

tottohook@telia.com

Belysning:
Belysning på bilarna
krävs, denna är personlig.
Max extrabelysning är 4 st extraljus eller
LED-ramp max 52".
Ljusen ska vara väl fastsatta och inte
utgöra fara för tredje man.
Bilar med sprintvagnbok, får dessutom
ha originallamporna kvar med hel och
halvljusfunktion.
Alla bilar ska ha stående rött ljus bakåt,
minst 2 st 12V 4W.
Dessa ska sitta antingen i bakrutan med
minsta avstånd 600 mm mellan eller i
bakljusen.
Bromsljus ska fungera.

Vatten:
Vatten finns tillgängligt,
dock inte dricksvatten.

Hemmaförare:
Ni ska ha ett
godkänt spolpass på 4 timmar plus 2
namngivna funktionärer på
anmälan. Bangruppen förser er med en
tid som passar, ger instruktioner hur
man gör
och godkänner insatsen.
Mer info på Hällefors MK´s Spolgrupp

FB.

Lindströms Snow Cup 2019
: Info
på FBgruppen med samma namn och
Hällefors
MKs
hemsida.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace