Inbjudan till SMK Hälsinge, Hudiksvall

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Hälsinge, Hudiksvall

Tävling:

Bilmetro Vintercup deltävling 1 (av 2)

Tävlingen inlagd:

2018-12-17

Tävlingsdatum:

2019-02-02

Sista anmälningsdatum:

2019-01-27
Funktionärer

Tävlingsledare:

Gudrun Hodell, 070 303 92 62

Biträdande Tävlingsledare:

Henrik Persson, 0767 780 565

Raceontroller:

Leif "Putte" Gilberg, 073 068 28 52

Domare:

Annika Wickström, 073 031 44 36

Teknisk chef:

Mats Jönsson, 070 259 80 06

Säkerhetschef:

Rickard Thulin, 070 312 90 45

Miljöchef:

Göran Wilhemsson, 070 689 07 61
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Arena Hagmyren Motorstadion, 070 303 92 62, 0767 780 565

Tidsplan:

Anmälan kl 07.00 - 08.45 i cafeterian.

Besiktning kl 07.00 - 08.45, (personlig skyddsutrustning ska finnas med).

Förarsammanträde kl 09.00 i cafeterian.

Första start kl 09.30.

Finaler beroende på totalt antal tävlande i varje klass.

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavla. Slutgiltig resultatlista (skickas ej) kommer att finnas på www.smkhalsinge.se

Tävlingens genomförande:

6-bilsheat, 3 kval om 3 varv. Finaler 5 varv. Alternativspår ska köras 1 ggr per heat/final.
Poängberäkning 7-5-4-3-2-1, alla heat räknas. Särskiljning 3-2-1, därefter lottning.
Runnerup tillämpas.

OBS! Meddela om du tänker dela bil på anmalanonline.se.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens 2019. Seniorer, juniorer, damer, veteraner. Dam & veteran kan komma att slås ihop till en klass vid mindre än 12 deltagare i respektive klass.

Antal startande i respektive klass:

100

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Meddelas på förarsammanträde.

Startuppställning:

6-bilsheat.

Miljö:

Se G2

Se G2.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, vid mer en tjuvstart av samma förare = uteslutning ur heat/final.

Däckbegränsning:

Personlig utrustning. Däck enligt SBF's gällande rallyreglemente 2019. Vid anbudsförsäljning skall fyra stycken ersättningsfälgar med hela användbara gummidäck (ej små reservhjul)utan krav på mönsterdjup medfölja på tävlingsbilen.

Avgifter:

Anmälningsavgift enl 2019 års reglemente.

Vi tar Swish.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser kommer att utdelas till finalisterna.

Prispengar kommer att utdelas på totalresultat efter cupfinalen den 2/3.

Upplysningar, telefonnummer:

070 303 92 62, 0767 780 565

Återbud, telefonnummer:

070 303 92 62, 0767 780 565

Anmälan till:

www.anmalanonline.se

E-post:

folkrace@net44.se

Återbud

Återbud meddelas senast 48 timmar före tävlingens början. Annars tas en administrativ
avgift ut om 500 Kr.

Avlysning

Tävlingen kan avlysas efter domarens godkännande om inte 45 deltagare anmält sig vid
anmälningstidens utgång. Eller om arrangören nekas erforderliga tillstånd eller vid
annan force majeure.

Boende

Hittas enklast på www.visitgladahudik.se


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace