Inbjudan till Likenäs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Likenäs MK

Tävling:

Vinterracet - 3:e delt Lindströms Snow Cup 2019

Tävlingen inlagd:

2019-01-07

Tävlingsdatum:

2019-02-23

Sista anmälningsdatum:

2019-02-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Karin Åslund, 070-627 03 05

Biträdande Tävlingsledare:

Vakant

Raceontroller:

Kenneth Svensson, 070-512 44 77, Niclas Persson, 070-355 96 74

Domare:

Mats Myrberg, 073-057 01 46

Teknisk chef:

Lasse Nilsson, 070-634 69 84

Säkerhetschef:

Malin Jonsson, 070-699 99 21

Miljöchef:

Edgar Amén, 070-648 79 43
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Femtåbanan i Ambjörby, 070-627 03 05

Tidsplan:

Anmälan kl 07:00-08:45
Besiktning kl 07:00-09:00
Förarsammanträde kl 09:30 (på startplattan)
Första start kl 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på officiell anslagstavla. Ej utskick via post, den tävlande erhåller resultat vid prisutdelningen eller www.likenasmk.com

Tävlingens genomförande:

Alla tävlande kör tre kvalheat med poängberäkning 7-5-4-3-2.
Heaten är förlottade och omfattar tre varv med fem startande.
Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång tre-två-ett, skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.
Startspår lottas vid starten i kval och efter placering i final. Finalerna omfattar fem varv med sex startande.
Antal finaler beroende på antal startande.
Runner up tillämpas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100 st

Startordning:

Jun, Dam/Vet, Sen

Startuppställning:

5-bilsheat (i möjligaste mån) i kval och 6-bilsheat i final, ljusstart

Miljö:

Se G2

(Presenning, uppsamlingskärl och brandsläckare ska finnas)

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat dras en poäng av den förare som orsakat tjuvstarten, skulle samma förare tjuvstarta igen utesluts denne ur heatet.

Däckbegränsning:

Vinterdäck enligt gällande reglemente. OBS! Personlig utrustning.

Avgifter:

Sen, Dam, Vet 300 kr
Jun 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Karin Åslund, 070-627 03 05

Återbud, telefonnummer:

076-340 56 58 / Skall lämnas senast 48 timmar före start om inte debiteras ni.

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

lenanilsson6411@gmail.com

Anbud

Lämnas i Anbuds-stugan senast 15 min efter sista finalens målgång.

Delad bil

Ange på anmälan om ni ska dela bil.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace