Inbjudan till Hällefors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors MK

Tävling:

3:e deltävlingen i Lindströms Snow Cup

Tävlingen inlagd:

2019-01-22

Tävlingsdatum:

2019-03-02

Sista anmälningsdatum:

2019-02-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Thorleif Höök 070-3806566

Biträdande Tävlingsledare:

TBA

Raceontroller:

Robert Ledin 0703088658

Domare:

Conny Nilsson 0706859270

Teknisk chef:

Jörgen Svensson 0706811624

Säkerhetschef:

Lennart Anderson 0706713275

Miljöchef:

Belinda Hedström
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion, Hällefors. Pilat från Rv242 genom Hällefors

Tidsplan:

07.00-09.00 Anmälan
07.15-09.15 Besiktning (Vid belysningsmasten i depån)
09.30 Förarmöte på startplattan.
10.00 Första start.
ca 15.00 Finaler
ca 15.30 Prisutdelning

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på officiella anslagstavlan. Slutlig resultatlista läggs ut på hemsida och FB.

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att köra 3 kvalheat a' 3 varv.
Kvalen genomförs på mellanlånga banan över krönet.
Finalerna körs på långa banan och 5 varv.
Runner-up tillämpas i finalerna.
A o B-final vid minst 18 startande i klassen, C-final vid över 36 i klassen.

Om deltagarantalet i senior överstiger 36 st, då kommer jumbofinal att köras.
Vinnaren i jumbofinalen erhåller en luckyloserplats som 6:e deltagare i C-finalen.
Poängberäkning 7,5,4,3,2 och 1 p. 0 poäng räknas som högre kvalificering än ingen
poäng för uteslutning ur heat,

Särskiljning omg. 3,2 och sist 1.

Alternativspår kommer att användas.

Förlottade heat och startspår i kvalet.

Val av startspår i finaler enl. gällande reglementet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 96 st.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 96 st.

Startordning:

Jun-Sen-Dam/vet

Startuppställning:

Max 6 st i bredd.

Miljö:

Se G2

Enl. G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart i kval är -1 poäng. Tjuvstart i final är 2 ggr i alternativspåret.

Däckbegränsning:

Personliga däck enl. Fr-T 2.1.2 Max 22 dubb/dm. Dubb enligt gällande rallyreglemente och monterade utifrån.

Avgifter:

Anm. avgift:
Junior 200:-
Senior, dam, veteran 300:-
Efteranmälan + 100 :-
WO-avgift enl gällande reglemente
Vid återbud inom 48 timmar innan första start kan WO-avgift krävas.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.
Prisutdelning sker efter protesttidens utgång.

Upplysningar, telefonnummer:

Totto Höök 0783806566

Återbud, telefonnummer:

Jonny Salvér 0706095888

Anmälan till:

Anmälanonline

E-post:

tottohook@live.com

Lindströms Snow Cup 2018:
Info om Lindströms Snow Cup finns på FB.

Vatten:
Vatten finns, dock inte dricksvatten.

Hemmaförare:
Hemmaförare ska ha ett godkänt spolpass på fyra timmar plus 2 st
namngivna funktionärer på anmälan. Bangruppen samordnar med tider, ger instruktioner
om hur man gör och godkänner insatsen. Mer info på Hällefors MK´s Spolgrupp på FB.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace