Inbjudan till Varbergs Mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Varbergs Mk

Tävling:

Påskracet i Varberg, med sista chansen heat.

Tävlingen inlagd:

2019-01-24

Tävlingsdatum:

2019-04-19

Sista anmälningsdatum:

2019-04-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ingemar Johnzon 0703-398812

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Eva Bergqvist 073-532 19 73

Domare:

Siv Carlsson 0761-124213

Teknisk chef:

Krister Svensson 0703-486521

Säkerhetschef:

Pasi Järvinen 0703-596730

Miljöchef:

Christer Persson 0705-216099
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Varbergs Motorklubb 070 6066788

Tidsplan:

Anmälan i speakertornet 7,00-9,00
Besiktning 7,00-9,00
Förarsammanträde 9,30
Första start 10,00


Resultatlistan anslås:

Anslås i miljöstationen i depån, efter ca vart tredje heat.

Tävlingens genomförande:

Seniorer kör 3 omgångar där de 15 bästa kvalar in till a,b och c-finaler. Placering 16-33 kör en fjärde omgång. Det blir tre heat där ettan och tvåan i varje heat kvalar in i D-finalen. I D-finalen lottar ettorna först startspår sedan tvåorna. Runer-up tillämpas i finalerna. Alla heat ska alternativspåret köras en gång.

Dam/veteran kör i samma klass. Vid mindre än 10st startande kör de bland seniorerna. De kör 4 omgångar sedan final. B-final vid mer än 20 startande vid anmälans slut. Runer-up tillämpas. Alla heat ska alternativspåret köras en gång.

Juniorer kör 4 omgångar sedan final. B-final vid mer än 20 startande vid anmälans slut. Runer-up tillämpas. Alla heat ska alternativspåret köras en gång.

Poängberäkning, Ettan 7 poäng, Tvåan 5 poäng, Trean 4 poäng, Fyran 3 poäng, Femman 2 poäng och Sexan 1 poäng. Vid teknisk flagga utdelas inga poäng enligt nya regelverket.
Vid samma poäng räknas senast körda heat först som särskiljning, vid samma hela vägen blir det lottning vid speakertornet.

Under finalerna ska förarna som går vidare vid runer-up INTE köra in i depån utan göra service bakom startplattan på hänvisad plats. Detta för att snabba på finalerna och att publiken ska se varför det tar tid.

Startspåren är förlottat under grundomgångarna och anges ihop med heatindelningen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner..

Antal startande i respektive klass:

Seniorer 90st övriga fritt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

90st, tre reserver.

Startordning:

Seniorer, Dam/veteran, Juniorer.

Startuppställning:

6 bilar på en rad.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart blir detb omstart. Föraren som tjuvstartat ska köra alternativspåret en extra gång under heatet, faktadomare för tjuvstart är starten.

Däckbegränsning:

Enligt folkrace reglementet

Avgifter:

Seniorer, Veteraner och Damer 300kr.
Juniorer 200kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till finalister vid speakertornet.Upplysningar, telefonnummer:

Mattias Reinholdsson 070 6066788

Återbud, telefonnummer:

Mattias Reinholdsson 070 6066788

Anmälan till:

Anmälanonline

E-post:

matte.reinholdsson@hotmail.com

Hemmaförare
Ska anmäla två funktionärer till Mattias innan anmälan slut


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se