Inbjudan till Laholms mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Laholms mk

Tävling:

Apriltävlingen Södra BF cup 2019

Tävlingen inlagd:

2019-02-06

Tävlingsdatum:

2019-04-06

Sista anmälningsdatum:

2019-03-30
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ulla Borg 0702546490

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Claes-Göran Kullberg, Magnus Bendroth

Domare:

Putte Olsson

Teknisk chef:

Berthil Hansen

Säkerhetschef:

Henrik Hansen

Miljöchef:

Roger Nilsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lunnagårdsbanan Edenberga 0768541006

Tidsplan:

07:00-08:30 Anmälan klubbstugan
07:00-08:30 Besiktning
09:00 Förarmöte startplattan
09:00 Funktionärsmöte
09:30 Första start


Kval 1 och 2
Middag
Kval 3
Finaler
Prisutdelning
Anbud

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan vid framkallning

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 kvalomgångar
Runnerup i finaler

A-final
B-final vid minst 18 startande
C-final vid minst 25 startande

3 varv i kvalen
5 varv i finaler

Alternativspåret ska köras minst en gång per heat eller final

Rödflaggat heat körs om sist i omgång eller efter TL beslut

Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1
Särskiljning vid lika poäng-kval 3,2,1 därefter lottning

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

150

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150

Startordning:

Junior,Dam,Senior

Startuppställning:

6 bilsheat så långt som möjligt

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Enligt södra BF cupregler.I finalerna enligt FR reglementet

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Seniorer och Damer 300:-
Juniorer 200:-

WO efter 09:30 4/4 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga Finalister
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1
Prisutdelning efter anbudstidens slut

Upplysningar, telefonnummer:

Henrik Hansen 0768541006

Återbud, telefonnummer:

Patrik Nilsson 0703175767

Anmälan till:

Endast via anmälanonline

E-post:

laholmsmotorklubb@gmail.com

Delad bil
Ange vem ni delar bil med

Depå
Endast bussar över 12m till vänster i depån mot väster ange i anmälan


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace