Inbjudan till Films MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Films MK

Tävling:

Majracet-Med superfinal

Tävlingen inlagd:

2019-02-10

Tävlingsdatum:

2019-05-05

Sista anmälningsdatum:

2019-04-30
Funktionärer

Tävlingsledare:

Rolf Trolin 073-5244937

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Peter "Peppe" Karlsson 070-7568874, Niklas Björkén 070-5327948

Domare:

Björn Ståhlborn 070-5922576

Teknisk chef:

Fredrik Bergsten 073-8052020

Säkerhetschef:

Stefan Elmnert 070-7149870

Miljöchef:

Mikael Strömbäck 076-1916797
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bergbybanan

Tidsplan:

Anmälan 7-9
Besiktning 7-9
Funktionärssammanträde 9.15 utanför sekretariatet
Förarsammanträde 9.30 utanför sekretariatet
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan samt films hemsida efter tävlingen

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv.
Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1 uteslutning ur heat ger ingen poäng.

Seniorer samt dam/vet: A final, B finaler vid minst 24 startande, C-final vid minst
36 startande.
Juniorer: A final, B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande.

Vid färre än 12 Dam/Veteran kör dessa med seniorer.

Särskiljning inför final: högst insamlade poäng, därefter omgång 3,2,1, därefter
lottning
I finaler väljer den med högst ranking i kvalen startspår först osv.

SUPERFINAL- De tre bästa i seniorernas A-final samt de tre bästa i
Dam/veteranernas A-final kör en superfinal. OBS- Denna final utgår om inte
antalet för egen dam/veteranklass uppfylls.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Totalt max 120

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt max 120

Startordning:

Senior, junior, Dam/veteran

Startuppställning:

6st bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt reglemente, dubbfritt

Avgifter:

Seniorer, dam/veteran 300kr
Juniorer 200kr
Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler utdelas till samtliga förare som kört final

Föraroverall skall vara påtagen vid prisutdelningen

Upplysningar, telefonnummer:

Madelene Björck 073-8171240

Återbud, telefonnummer:

Madelene Björck 073-8171240

Anmälan till:

Första hand anmälan online. Annars till Madelene 073-8171240

E-post:

Filmsfolkrace@hotmail.com

Säkerhet
Alla förare ska ha brandsläckare vid sin depåplats. Heltäckande
pressening samt oljekärl ska finnas under tävlingsbilen i depåområdet under hela
tävlingen

Speaker
Niklaus Storås

Hemmaförare
Anmäler minst en funktionär till Tilda Ekenberg 070-718 81
61 eller ifylles i övrigt rutan på anmälningsblanketten.

Films MK hälsar alla varmt välkomna till en fartfylld tävling på bergbybanan

Obs! Du kan anmäla dig till denna tävling tidigast 3/5/2019!Tävlingsdatabas - Folkrace