Inbjudan till Eskilstuna MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Eskilstuna MK

Tävling:

Våffelracet

Tävlingen inlagd:

2019-02-18

Tävlingsdatum:

2019-03-23

Sista anmälningsdatum:

2019-03-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ronny Jansson

Biträdande Tävlingsledare:

Anita Pentell

Raceontroller:

Sture Norlin

Domare:

Hans Avelin

Teknisk chef:

Elin Eriksson

Säkerhetschef:

Harry Mattsson

Miljöchef:

Harry Mattsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ekebybanan Eskilstuna

Tidsplan:

Anmälan öppen 06:30 - 08:45
Besiktning St.nr 1 - 30 06.45 - 07.15 St.nr 31-60 07.15- 07.45
St.nr 61 - 07.45-8.15 Juniorer Damer/Veteraner 08.15 - 09.00
Förarsammanträde 09:30
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

Vid sekretariatet samt efter tävlingen p hemsidan.

Tävlingens genomförande:

Klasserna kör 3 förlottade kvalomgångar samt A, B, C- Finaler (antal finaler beroende på
antal anmälda i resp. klass). Heaten omfattar 3 varv. Finaler körs i 5 varv.
Poängen utdelas efter passerande av målflagg. 7.5.4.3.2.1
Vid lika poäng till final räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.
Vid mindre än 6 st. damer sammanlottas dessa med seniorklassen.
Rödflaggat heat körs sist i omgången. Om sista heatet skall köras om sker detta 5 minuter
efter att sista bilen lämnat banområdet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120

Startordning:

Seniorer, juniorer samt damer/veteraner

Startuppställning:

6 bilar/ Heat

Miljö:

Se G2

Se gemensamma bestämmelser. Bransläckare om minst 6 kg skall finnas vi depåplatsen

Åtgärd vid tjuvstart:

Se FR 7.5, backa tillbaka

Däckbegränsning:

Meddelas i PM nr 1

Avgifter:

Seniorer dam/Vet 300:- Juniorer 200;.
Efteranmälningsavgift 200:-
Startavgiften skall inbetalas via BG 5184-8653 swish 1236929012 och finnas bokförda på klubbens konto senast torsdagen den 21 Mars

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler utdelas till de 3 första i resp final, i övrigt minnespriser

Upplysningar, telefonnummer:

016-515837 f.m eller 070-6504532 ej efter 21.00

Återbud, telefonnummer:

via SMS 070-6504532 ej efter 21.00

Anmälan till:

Eskilstuna Mk box 271, 631 04 Eskilstuna

E-post:

eskilstunamk@tele2.se

Övrigt
Startavgiften skall inbetalas via BG 5184-8653 swish 1236929012 och finnas bokförda på klubbens konto senast torsdagen den 21 Mars.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace