Inbjudan till Skillingaryds MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skillingaryds MK

Tävling:

Vårfajten med alternativspår - premiär i Smålandscupen

Tävlingen inlagd:

2019-02-21

Tävlingsdatum:

2019-03-30

Sista anmälningsdatum:

2019-03-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pia Thulin 073 - 053 34 00

Biträdande Tävlingsledare:

Sara Mejving 070 - 247 01 19 Bo Johansson 070 - 527 65 11

Raceontroller:

Per-Erik Åberg 070 - 658 08 21 Mikael Söderlund 070 - 583 95 17

Domare:

Leena Tidman Åberg 070 - 313 21 07

Teknisk chef:

Rasmus Thulin Johansson 070 - 692 61 02

Säkerhetschef:

Mats Bergman 073 - 088 13 30

Miljöchef:

Anton Geijersson 076 - 052 79 81
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Föreberg Skillingaryd

Tidsplan:

07.00 - 09.00 Anmälan och besiktning
09.30 Förarsammanträde på startplattan
10.00 Första start
Prisutdelning och anbud sker efter avslutad senior A-final vid cafeterian.

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Enligt smålandscupens reglemente.
Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkningen 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid särskiljning gäller
omgång 3, 2, 1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Den tävlande måste passera målflagg
för att få poäng. Kvalheaten körs i tre varv och finalerna i fem varv. Tävlingen har ett alternativspår.
Varje förare ska köra alternativspåret minst en gång per heat. Omgång 1 och 2 är förlottad. Tredje
omgången körs i startnummerordning för att få fulla heat. Om ni delar bil - ange det på
anmälningsblanketten. Antal finaler enligt smålandscupens reglemente.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 seniorer. Junior fritt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 seniorer. Junior fritt.

Startordning:

Senior, dam/veteran och junior.

Startuppställning:

Sexbilsheat med ljusstart

Miljö:

Se G2

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Enligt smålandscupens reglemente

Däckbegränsning:

Däck enligt FR reglementet och utan slirskydd

Avgifter:

Senior, dam/veteran 300:-
Junior 200:-
Efteranmälningsavgift +200:-
Vid färre än 42 seniorer/dam/veteran totalt anmälda vid anmälningstidens utgång eller vid fall av
force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Anton Geijersson 076 - 052 79 81

Återbud, telefonnummer:

Karin Nyberg 070 - 982 31 77

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

rallysara@hotmail.com

Efteranmälan
Vid ej fullt startfält finns möjlighet till efteranmälan som är öppen till torsdag
28 mars klockan 18.00.
Karin Nyberg 070 - 982 31 77.

Hemmaförare
Hemmaförare ska anmälan två funktionärer till Sara 070 - 247 01 19 senast 25
mars, för att erhålla startbekräftelse.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace