Inbjudan till SMK Trollhättan

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Trollhättan

Tävling:

April racet SMK Trollhättan

Tävlingen inlagd:

2019-02-24

Tävlingsdatum:

2019-04-06

Sista anmälningsdatum:

2019-04-01
Funktionärer

Tävlingsledare:

Eva Rytterstig 070 - 245 37 66

Biträdande Tävlingsledare:

-

Raceontroller:

Björn Andersson 070 - 676 41 94

Domare:

Lars Davidsson 070 - 551 21 08

Teknisk chef:

Jörgen Van den Berg 070 - 457 50 50

Säkerhetschef:

Fredrik Lindström 073 - 902 81 54

Miljöchef:

Magnus Ericsson 073 - 617 81 92
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Arena Hedeäng, 0728 - 88 83 42

Tidsplan:

Anmälan kl 07.30 - 09.00
Besiktning i övre depå kl 07.30 - 09.00
Förarsammanträde vid prispallen kl 09.30
Första start kl 10.00


Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavla i depån.

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 kvalomgångar. 1 Final per 18 startande i varje klass.
Poängberäkning:7-5-4-3-2-1.
Särskiljning vid lika poäng: Bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1, och därefter lottning av
tävlingsledare och administrativ chef.
Alternativspår kommer att tillämpas, skall köras 1 gång per heat.
Kvalheat 3 varv, finalheat 5 varv.Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Dam/Veteran, junior.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Meddelas på förarmötet.

Startuppställning:

Ljusstart med max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid 2 tjuvstarter medför detta uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente.

Avgifter:

Senior, Dam/Veteran 300 kr
Junior 200 kr

Vid Force Majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
Förare som deltar i prisutdelning, som sker i direkt anslutning till tävlingen skall vara iklädd
föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Ordf. SMK Thn FRCK Martin Andersson 076 - 272 28 91, Angelica Eriksson 072 - 888 83 42

Återbud, telefonnummer:

Ordf. SMK Thn FRCK Martin Andersson 076 - 272 28 91, Angelica Eriksson 072 - 888 83 42

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

kansli@smktrollhattan.com

Straffavgift:
En straffavgift på 500 kr kommer att tas ut om återbud kommer in
senare än 48 tim före tävlingens början, enligt gällande reglemente.

Hemmaförare:
Skall namnge minst 2 funktionärer med telefon nummer i anmälan,
Funktionärer träffas vid röda stugan uppe på banan vid 09.15

Delad bil:
Vid delad bil vänligen skriv med det när ni anmäler er.

Tillgång till tävlingsområde:
Området kommer att hållas öppet from. kl 12,00 fredagen
den 5/4.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace