Inbjudan till SMK SALA

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK SALA

Tävling:

Sala racet INSTÄLLT

Tävlingen inlagd:

2019-02-26

Tävlingsdatum:

2019-04-27

Sista anmälningsdatum:

2019-04-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Marinette Blixt 070-4778800

Biträdande Tävlingsledare:

Stefan Göransson 070-4769525

Raceontroller:

Jonas Lagergren 072-7208639

Domare:

Thomas Avelin 070-3258020

Teknisk chef:

Elin Eriksson

Säkerhetschef:

Tobias Rindegren070-3601467

Miljöchef:

Kenneth Blixt 070-6573426
Tävlingsinformation INSTÄLLD

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Isätra banan

Tidsplan:

Anmälan 7:00 - 8:45
Besiktning 7:15 - 9:00
Förarmöte 9:30
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

på anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Alla klasser kör 3 kvalomgångar med 3 varv, finalerna 5 varv
Förlottade heat.

Vi kommer tillämpa Runner up i Finalen.
Lottning av spår sker med bollar i finalerna väljer den med bäst poäng först, etc., vid
lika lottning
Senior A,B och C final

Dam/Vet A final. vid fler än 18 startande B final Vid fler än 24 körs C final.
vid färre än 12 startade lottas dessa in bland seniorerna

Juniorer Kör A final. vid fler än 18 startande B final. Vid fler än 24 Juniorer körs C
final

Antal startande gäller vid anmälninngstidnes utgång.

Vi kommer att köra med Alternativspår detta skall köras en gång per heat.
Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteran.

Antal startande i respektive klass:

120

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Anges på tävlingsdagen.

Startuppställning:

6 bilar i brädd

Miljö:

Se G2

Pressening under bilarna och uppsamlingskärl. Brandsläckare väl synligt vid uppställningen.

Åtgärd vid tjuvstart:

minus 2 poäng vid tjuvstart.vid mer än 1 tjuvstart uteslutning. I Finalerna gäller tjuvstart mer en en gång av samma förare medför uteslutning.

Däckbegränsning:

Fritt Ej dubb.

Avgifter:

Seniorer och Dam/Vet 300:-
Juniorer 200:-

WO avgift vid avanmälan senare en 48 timmar 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister.

1:an får 7P 2:an 5p 3:an 4p 4:an 3p 5:an 2p 6:an 1p.

Särskiljing omg 3,2 därefter lottning

Upplysningar, telefonnummer:

Marinette Blixt 070-4778800. Stefan Göransson 070-4769525

Återbud, telefonnummer:

Marinette Blixt 070-4778800 Eller Kenneth Blixt 070-6573426

Anmälan till:

Stefan Törnblom endast efter 16:00. 0708779786

E-post:

ledamot1smksala@gmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se