Inbjudan till Gestrike Racing Team, Storvik

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Gestrike Racing Team, Storvik

Tävling:

Junior-& damtävingen

Tävlingen inlagd:

2019-02-27

Tävlingsdatum:

2019-04-28

Sista anmälningsdatum:

2019-04-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Björn Lundberg 070-647 64 42

Biträdande Tävlingsledare:

David Floberg 070-642 47 83

Raceontroller:

Niklas Björkén 070-532 79 48

Domare:

Mats Myrberg 073-057 01 46

Teknisk chef:

Jan Larsson 070-217 96 63

Säkerhetschef:

Bengt Holm 070-591 45 19

Miljöchef:

Sture Jerner 070-650 52 49
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kyrkberget, Bro, Storvik. Telefon tävlingsdagen: 070-647 64 42

Tidsplan:

Träningsläger under lördagen, se separat inbjudan för dess tider.
Lördag: Anmälan & besiktning 16:00-18:00
Söndag: Anmälan & besiktning 07:00-09:00
Förarsammanträde: 09:15 framför prispallen.
Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Anslås på anbudskuren efter varje heat. Den slutgiltiga resultatlistan kommer att finnas på klubbens hemsida www.gestrikert.se

Tävlingens genomförande:

Alla förare får köra 3 kvalheat om 3 varv med poängberäkningen 7,
5, 4, 3, 2 & 1 poäng.
Vid särskiljning till finaler gäller högst poäng efter 3 kvalomgångar,
vid lika poäng särskiljning efter heat 3, 2, 1 & därefter lottning.
Alla heat & finaler körs med alternativspår, förare skall köra
alternativspåret en gång per heat/final annars blir denne utesluten
ur heatet/finalen.
Rödflaggat heat körs om direkt efter heatet som står uppställt på
startplattan.

A+B+C+D-final för juniorer. A+B+C-final för damer vid minst 24 st.
anmälda vid anmälningstidens utgång. A+B-final för damer vid
minst 18 st. anmälda vid anmälningstidens utgång.
Runner up i båda klasserna.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för juniorer och damer med gällande FR licens.

Antal startande i respektive klass:

Max 125 st startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 125 st startande totalt.

Startordning:

Junior, dam.

Startuppställning:

Förlottade heat med max 6 st. bilar i bredd. Startmetod via ljussignal.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart startas heatet om. Tjuvstart bestraffas med -1 poäng. Vid brutet heat erhålls 0 poäng. Vid mer än en tjuvstart av samma förare, medför uteslutning av denne ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande FR-reglemente, dock ej dubbdäck. Däckrensning är absolut förbjudet ur säkerhetssynpunkt, medför uteslutning ur tävlingen.

Avgifter:

Junior 200 kr. Dam 300 kr.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att, med domarens
medgivande avlysa tävlingen om inte minst 75 st. deltagare anmält
sig vid anmälningstidens utgång.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
Prisutdelning vid klubbstugan där samtliga finalister är iklädda
föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Gällande anmälningar samt återbud: Therese Löfgren 073-806 63 54. Övriga frågor: Björn Lundberg 070-647 64 42

Återbud, telefonnummer:

Skall meddelas senast 48 timmar före träningens start till: Therese Löfgren 073-806 63 54.

Anmälan till:

Anmälan Online.

E-post:

gestrikert@gmail.com

Övriga upplysningar:

Separat anmälan till träningen på lördagen.

Det finns riktiga toaletter och duschmöjligheter på Kyrkberget.
Stora fordon hänvisas till särskild plats i depån. Endast tävlingsbil
och en servicebil i depån.
Trailer ställs på anvisad parkering.
Camping i mån av plats.

Licenskurs kommer att hållas på fredagkväll. Anmälan till Leif
”Putte” Gilberg 073-068 28 52. De som tar licens på fredagen har
möjlighet att deltaga både på träning lördag samt tävling söndag.

För löpande information, se Facebook-evenemanget ”Junior-&
damhelgen 2019”


Ansvar:

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen
risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan
således inte utan vållande göras
ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar
deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin
anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt
att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform
offentliggör namnuppgifterna.

Välkomna till Gestrike Racing Team.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se