Inbjudan till Degerfors RC/SNK Karlskoga

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Degerfors RC/SNK Karlskoga

Tävling:

C-B Stål & Metall AB ingår i Lindströms cup 2019

Tävlingen inlagd:

2019-02-27

Tävlingsdatum:

2019-04-06

Sista anmälningsdatum:

2019-03-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Stieg Ekström 070/410 40 00

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Erika Svensson 0735/27 30 66

Domare:

Konny Ramsin 070/765 54 12

Teknisk chef:

Lars Buhr 070/644 03 17

Säkerhetschef:

Jerry Goude

Miljöchef:

Jens Palmqvist
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lidetorpsbanan 7 km. söder Degerfors. Lv 243

Tidsplan:

Besiktning 07.00 - 09.00
Förarsammanträde 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Resultatlista anslås, efter varje heat, på anslagstavlan i depån. Slutlig lista finns på hemsidan: www.degerforsrc.com

Tävlingens genomförande:

Samtliga deltar i tre kvalomgångar där segraren i varje heat får 7 poäng, tvåan 5 osv. ner till 1
poäng för 6:an. Summan av poängen är avgörande för inplacering i finalerna. De 6 bästa
seniorerna är kvalificerade till A-final, nästa 6 till B-final, vid fler än 42 startande seniorer körs
även C-final. Damer/Veteraner och Juniorer kör A-final. Vid fler än 18 startande Damer/Veteraner
eller Juniorer körs även B-final för dessa. Antalet Damer/Veteraner eller Juniorer skall vara
minst 6 startande för att klassen skall genomföras. Om antalet startande uppgår till mindre än 2
heat körs fyra omgångar utan final. Sammanlagd poäng vinner. Kval 3 varv, Finaler 5 varv.
Omgång ett och två är lottade, omgång 3 där kör Juniorer, Seniorer och Damer/Veteraner i
startnummerordning där antalet startande/heat anpassas så att om möjligt få jämna heat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

.

Startordning:

Juniorer, Seniorer och Damer/Veteraner

Startuppställning:

6 bilar i bredd, ljusstart

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, miljöfarligt avfall tas omhand av den tävlande sopor lämnas på särskilt ställe i depån. Det skall finnas oljeuppsamlare under bilarna

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstarten/heat -1 poäng andra tjuvstarten uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

Endast däck utan slirskydd

Avgifter:

Damer/Veteraner och Seniorer 300 kr. Juniorer 200 kr. betalas tävlingsdagen

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till alla finalister. (gäller även de 6 bäst placerade när det körs 4 omgångar)

Upplysningar, telefonnummer:

Kvällstid: Perra 0586/582 77 073/041 81 43

Återbud, telefonnummer:

Kvällstid: Perra 0586/582 77 073/041 81 43

Anmälan till:

Degerfors RC Box 111 693 22 DEGERFORS

E-post:

klubben@degerforsrc.com

HEMMAFÖRARE

Hemmaförare skall hjälpa till efter tävlingen och får inte åka från banan innan allt är återställt

VATTEN

Det vatten som finns på banan är inte dricksvatten


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace