Inbjudan till Rosendals MK / MK Gutarna

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Rosendals MK / MK Gutarna

Tävling:

Guta Festivalen

Tävlingen inlagd:

2019-03-11

Tävlingsdatum:

2019-07-16 -> 2019-07-20

Sista anmälningsdatum:

2019-05-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Jakobsson 0705-281593

Biträdande Tävlingsledare:

Jan Lönnmark

Raceontroller:

Ricki Hillesjö , Ulf Karlsson, Anders Johansson

Domare:

Åke Gustavsson

Teknisk chef:

Peter Erixsson

Säkerhetschef:

Roland Stavlind

Miljöchef:

Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Guta Banan

Tidsplan:

Anmälan skall ha skett före besiktning.
Vagnsböcker kan samlas in vid första besiktningstillfället.

Depån öppnar onsdagen den 12/7 kl 16:00

Måndag 15 /7 All besiktning skall ske på måndag.
Anmälan från 14:30
Besiktning från. 15:00-19:00

Vid särskilda skäl kan besiktning ske på Tisdag morgon,
Anmälan skall ske till tävlingsledaren.

Tisdag, Torsdag, Lördag
Funktionärssammanträde: 07:00
Förarsammanträde: 07:00
Första start kl. 08:00

Tävlande skall vara på plats från kl 06:45
för eventuell stickprovsbesiktning

Resultatlistan anslås:

Anslagstavla i depå, samt på hemsidan www.folkrace-gotland.se. Även live resultat

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs under 3 dagar.

3 förlottade omgångar Tisdag, Torsdag samt 2 förlottade omgångar på Lördagen Varvid
flytande start tillämpas. Olika bansträckningar kan förekomma de olika dagarna.
Alternativspår kommer att användas alla dagar.

Varje heat omfattar tre varv med normalt sex bilar i varje heat. Finalerna omfattar fem
varv för juniorer, damer och veteraner samt sex varv för seniorer.

Vid mindre än ett heat föranmälda damer eller veteraner sammanslås klassen med
seniorklass eller Damer & Veteraner i samma klass.

Ett lag består av tre förare oavsett klass.
Laget och dess namn anmäls på plats på separat blankett.
Lagmedlemmarna behöver inte tävla för samma klubb.

Finaler
Vid fler än 30 startande i klassen kommer 16st förare med mest poäng att tas ut för
A-final, B-final, C-final. 1: a C-final går till B-final, 1: a B-final går till A-final.

Vid färre än 30 startande i klassen och fler än 20 startande i klassen kommer 11 förare
med mest poäng att tas ut för A-final, B-final. 1:a B-final går till A-final.

Vid fler än 40 startande i klassen kommer 5st förare med mest poäng att tas ut för D-
final,1:a i D-final går till C-final.

Antal startande i finalerna, 6st i varje final. Runner upp i alla finaler.
Kvalificeringen till Finalerna görs på den totala poäng som man erhåller under de
3 dagarnas omgångar.

Lagtävlan
Poängen i alla omgångarna varje dag räknas samman. Vid lika poäng, mest poäng dag
3 sedan dag 2 osv.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

totalt 270 startande till start, reserver sets in efterhand enligt reservlista.

Startordning:

Startordningen gäller samtliga kvalificeringsheat och sker i följande ordning: Damer, Veteran, Juniorer och seniorklass.

Startuppställning:

Tävlande kallas till sitt heat med skylt med heat nummer i depån samt ljudsignal. Normalt startar se

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat uteslutning ur heatet Vid tjuvstart i Finalerna startas heatet om samt vid andra tjuvstart av samma förare uteslutas denne förare och placeras sist i finalen. Omstart sker omgående.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Seniorer, Damer, Veteran 300:-,Juniorer 200:-,WO avgift 500:-, Efteranmälan
anmälningsavgift + 300:-
Anmälningsavgiften kan med fördel sättas in bankkonto 9022.31.704.04, ange
startnummer & namn. Även kort betalning kan användas på plats.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser
Priser tilldelas samtliga finalister. samt ett antal ”specialpriser”.
Lagtävlingen delas ut pris till de tre främsta lagen.

Prisutdelning
Prisutdelning genomförs sista tävlingsdagen direkt efter de
Avslutande finalerna varvid förare skall vara klädd i föraroverall.

Poängberäkning
Kvalheat 1-6: 1: a 7 p, 2: a 5 p, 3: a 4 p, 4:a 3 p, 5:a 2 p, 6:a 1 p.
Kvalheat 7-8: 1: a 10 p, 2: a 8 p, 3: a 6 p, 4:a 4 p, 5:a 2 p, 6:a 1 p.

Vid lika poäng gäller högst poäng i kvalheat 8, därefter kvalheat 7 osv.
Kan särskiljning ändå inte ske, sker Lottning genom tävlingsledningens försorg.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281 593

Återbud, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281 593

Anmälan till:

anmälan online

E-post:

lasse@follingbo.se

Resor till Gotland
Rabatterade ”idrottsresor” bokas hos Destination Gotland Tel
0771 – 22 33 50
eller via E-post: specialresor@destinationgotland.se(S)

Funktionär
Förare boende på Gotland medför två (gärna fler Funktionärer).
Funktionärer skall infinna sig i mycket god tid på tävlingsplatsen samt delta i
funktionärssammanträde. Personal ingående i inträde och kiosk får inte utnyttjas som
funktionärer utan tävlingsledarens personliga medgivande före tävlingens början

Övrigt
Svetsförbud gäller inom tävlingsområdet. Endast på anvisad plats.

Camping
Ett begränsat antal husvagnar/Husbil/Tält kan efter särskilt tillstånd av
tävlingsledningen få ”ställas upp” inom depåområdet. Behov/önskemål skall anmälas till
Lars Jakobsson 0705-281593

Försäljning
Hamburgare, varm korv, läsk, glass mm kommer att Säljas på
tävlingsplatsen.(kortterminal),
Kiosken kommer att Vara Öppen under måndagens besiktning

Depå
I depån skall samtliga bilar framföras med GÅFART.
Större transportbilar och släpkärror parkeras på anvisad Plats utanför depån.
Servicebil: Endast en tävlingsbil och en servicebil per Tävlande har tillstånd att
befinna sig i depån. All parkering sker på egen risk.
Servicebilen skall vara utmärkt med bifogat Servicebilkort i nedre vänstra delen av
bilens framruta
Förare och mekaniker skall medföra bifogat depåkort ifyllt.
Kortet skall uppvisas i entrén i samband med in passage till tävlingsområdet
annars Kommer entréavgift att få erläggas.

Tävlingsledningen kommer ej att ta ansvara för om någon mutar in områden,
Behöver tävlingsledningen den platsen så kommer den att beslagtas.
Hör med personal på Plats om ni är osäkra.
De som kommer på obekväm tid kan ställa upp utanför depån och invänta
Uppställning i depå till dagtid.
Det skall vara tyst i depån vid 22.00, (inga elverk igång).


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se