Inbjudan till Mönsterås Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Mönsterås Motorklubb

Tävling:

Smålandscupén

Tävlingen inlagd:

2019-03-05

Tävlingsdatum:

2019-04-06

Sista anmälningsdatum:

2019-03-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Åke Gustavsson 0730-61 39 87

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Stefan Argus 0703-28 90 87, Magnus Örum-Gad 070-546 41 34

Domare:

Per-Erik Åberg 070-658 08 21

Teknisk chef:

Johan Runesson 070-263 22 85

Säkerhetschef:

Ulf Johansson 072-244 20 21

Miljöchef:

Bo Holm 070-673 84 48
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Brusemåla, Långemåla RV 34

Tidsplan:

07.00 - 09.00 Anmälan i klubbstugan och besiktning på startplattan
09.30 Förarsammanträde på startplattan
10.00 Första start
Prisutdelning och anbud sker efter avslutande finaler.

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande vid framtagningen

Tävlingens genomförande:

Enligt Smålandscupens reglemente.
Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkningen 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid särskiljning gäller omgång 3, 2, 1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng. Kvalheaten körs i tre varv, finalerna i fem varv. Omgång 1 är förlottad. Runnerup tillämpas.

Om ni delar bil är det viktigt att ni anger detta på anmälan!

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Senior, Senior mixad, juniorer.

Antal startande i respektive klass:

Enligt Smålandscupens reglemente.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Min 48 anmälda vid anmälningstidens slut, max 120 stycken.

Startordning:

Senior, Senior mixad, Junior.

Startuppställning:

6 bilsheat med ljusstart

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart medför omedelbar uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Däck utan slirskydd enligt FR reglementet

Avgifter:

Senior, Senior mixad 300:-
Junior 200:-
Ev efteranmälningsavgift 200:-
Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning enligt Smålandscupens reglemente.
Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Tävlingsledningen Åke Gustavsson 0730-61 39 87

Återbud, telefonnummer:

Bibbi Reffel 070-681 29 83. Återbud ska lämnas 48 timmar före start till Bibbi Reffel. Ej anmälan om återbud debiteras WO-avgift enligt gällande FR reglemente.

Anmälan till:

Anmälan online senast 31 mars kl 24:00

E-post:

bibbi.reffel@telia.com


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace