Inbjudan till MK Ran Askersund

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

MK Ran Askersund

Tävling:

Tyckecupen deltävling 1

Tävlingen inlagd:

2019-03-07

Tävlingsdatum:

2019-04-27

Sista anmälningsdatum:

2019-04-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susann Ramqvist 070-537 46 55

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Robert Ledin

Domare:

Conny Ramsin 070-765 54 12

Teknisk chef:

Lars Buhr 070-644 03 17

Säkerhetschef:

Jonny Nylin 072-587 78 87

Miljöchef:

Helena Bernström
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tyckebanan mellan Askersund och Vretstorp

Tidsplan:

Anmälan 07.00-08.45
Besiktning 07.00-09.00
Förarsammanträde 09.30 på startplattan
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan samt på hemsidan

Tävlingens genomförande:

Klasserna kör 3 förlottade kvalomgångar. Uppflyttning i heaten kan ske, så vi får så fulla
heat som möjligt.
Heaten omfattar 3 varv och finaler körs i 5 varv.
Poängen utdelas efter passerande av målflagg. 7,5,4,3,2,1, vid lika poäng till final räknas
omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.

Vid fler än 24 st i respektive klass körs C final.
Runner up kommer att tillämpas på våra samtliga tävlingar.

Rödflaggat heat körs om sist i omgången. Om sista heatet skall köras om sker detta 5
minuter efter att sista bilen har lämnat banområdet.

Veteraner åker tillsammans med seniorerna.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 120

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120

Startordning:

Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt reglemente, dubbfritt

Avgifter:

Seniorer, dam 300kr
Juniorer 200kr

Efteranmälan 250kr

WO senare än 48h 500kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler utdelas till samtliga förare som kört final

Föraroverall skall vara påtagen vid prisutdelningen

Upplysningar, telefonnummer:

Micke Carlsson 070-659 09 68

Återbud, telefonnummer:

Amanda Kvarnström 070-334 88 66, endast SMS.

Anmälan till:

www.anmalanonline.se

E-post:

Amandaick@hotmail.com

Mekaniker

Mekaniker skall vara i depån senast kl.09.00 annars får de betala
entréavgift.

Camping

Camping på anvisad plats.

Depå

Stora bussar längst bak i depån.

Delad bil

Ni som delar bil, skriv in detta i anmälan så lottar vi in er med så många heat emellan som
möjligt.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se