Inbjudan till Vara MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vara MK

Tävling:

100 Lappen. Skaraborgscupens 1:a deltävling. På Lidköping Motorsport Arena.

Tävlingen inlagd:

2019-03-07

Tävlingsdatum:

2019-04-27

Sista anmälningsdatum:

2019-04-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Eva Bergqvist 073-532 19 73

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Bo Johansson 070-719 12 10

Domare:

Lars Davidsson 070-551 21 08

Teknisk chef:

Patrik Andersson 076-046 65 28

Säkerhetschef:

Peter Berlin 070-838 78 22

Miljöchef:

Jonas Johansson 070-341 84 12
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lidköpings Motorsport Arena 073-532 19 73

Tidsplan:

Anmälan 07:00-09:00
Besiktning 07:00-09-00
Förarsammanträde 09:30
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 st. kvalomgångar varav de två första är för lottade.
Poäng delas ut vid passerande av målflaggan. 1:an-7 poäng, 2:an-5 poäng, 3:an-4 poäng,
4:an-3 poäng, 5:an- 2 poäng och 6:an-1 poäng.Vid lika poäng till final räknas omg. 3, 2, 1
om man fortfarande är oskiljaktiga lottar tävlingsledningen.
om färre än 6 st. anmälda damer eller veteraner slås klasserna ihop.
Kvalheaten körs i 3 varv och finalerna i 5 varv.
100 kr till samtliga segrare i kvalomgångarna.
Finaler:
Seniorer kör A,B,C och D-final med runner up.

Damer kör A-final. Vid mer än 15 st. anmälda körs även en B-final med runner up

Veteraner kör A-final. Vid mer än 15 st. anmälda körs även en B-final med runner up

Juniorer kör A-final. Vid mer än 15 st. anmälda körs även en B-final med runner up

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 st

Startordning:

Anges på förarsammanträdet

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Senior, Dam och Veteran 300 kr
Juniorer gratis

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Förare skall vara iklädd föraroverall vid prisutdelningen

Upplysningar, telefonnummer:

Robert Hagrydh 070-874 54 80

Återbud, telefonnummer:

Robert Hagrydh 070-874 54 80

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

hagrydh@hotmail.com

Hemmaförare
Alla hemmaförare anger minst 1 funktionär vid anmälan.

Stora/Höga fordon
Om ni har stora eller höga servicefordon vill vi ha er närmast vallen
till vänster när man kommer in i depån. Kontakta Robert Hagrydh 070-874 54 80 för mer
info


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se