Inbjudan till Linköpings MS, Linköping

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Linköpings MS, Linköping

Tävling:

Asfaltssprinten

Tävlingen inlagd:

2019-03-10

Tävlingsdatum:

2019-04-06

Sista anmälningsdatum:

2019-03-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Torsten Öberg - 0703-29 09 90

Biträdande Tävlingsledare:

enl PM1

Raceontroller:

N/A

Domare:

Anders Bengtsson

Teknisk chef:

Bengt Bergström

Säkerhetschef:

Thomas Karlsson – 0736-67 72 06

Miljöchef:

Robin Tenselius – 0739-27 13 10
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR på tid

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Linköpings Motorstadion Sviestad, Linköping

Tidsplan:

Lördag 2019-04-06:

Anmälan och besiktning: 07.00 – 09:00
Förarsammanträde: 09:10
Första start: 09:30

Resultatlistan anslås:

Löpande på resultattavlan

Tävlingens genomförande:

Första deltävlingen i Sprint Cupen 2019

RS på 100% asfalt. 1 specialsträcka på 2,1km, som köres 3 gånger. De två bästa omgångarna räknas totalt.

Ange ev bildelning vid anmälan.

Seniorklassen anger i anmälan om de kör fram- eller bakhjulsdrivet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

fritt fördelat mellan klasserna

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100 st (totalt, fritt fördelat mellan klasserna)

Startordning:

Juniorer, Seniorer framhjulsdrivet, Seniorer bakhjulsdrivet, Dam, Veteraner

Startuppställning:

N/A

Miljö:

Se G2

enl G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Minst 10 sekunders tillägg

Däckbegränsning:

Enl reglemente

Avgifter:

Juniorer 200 kr, övriga tävlande 300 kr
Betalas vid anmälan på tävlingsdagen, kontant eller swish.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser utdelas minst till de tre främsta i varje klass. Vid fler anmälda i en klass tillämpas 1 per 5 startande i varje klass, max 6 priser per klass.

Upplysningar, telefonnummer:

Robin Tenselius – 0739–271310 eller Thomas Karlsson - 0736-677206

Återbud, telefonnummer:

Endast email, rally@lms.se

Anmälan till:

Anmälan skall vara Linköpings MS tillhanda senast den 31:e mars 2019 genom on-line anmälan till folkrace online

E-post:

rally@lms.se

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen. Det samma gäller om mindre än 60 startande anmält sig, vid anmälningstidens utgång.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace