Inbjudan till Tomelilla Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla Motorklubb

Tävling:

Påskracet

Tävlingen inlagd:

2019-03-17

Tävlingsdatum:

2019-04-19

Sista anmälningsdatum:

2019-04-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Julia Jönsson, tel: 072-3631747

Biträdande Tävlingsledare:

Lars Koppetsch

Raceontroller:

Jerry Lennartsson, Robban Krondahl

Domare:

Cleas-Göran Kullberg

Teknisk chef:

Rasmus Berggren

Säkerhetschef:

Simon Botvidsson

Miljöchef:

Martin Larsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan Tomelilla

Tidsplan:

Torsdag 18/4:
Anmälan Race Office kl 18:00-20:00
Besiktning kl 18:15-20:15
Fredag 19/4:
Anmälan Race Office kl 06:00-07:00
Besiktning kl 06:15-07:15
Förarsammanträde kl 8:00
Första start: kl 08:30
Anmälan görs i Race Office ute på fältet.
Besiktning i besiktningshallen.

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan i depån

Tävlingens genomförande:

Signeringslistor kommer att användas vid förarsammanträdet.
Dessa ska signeras innan förarsammanträdet börjar.
Listorna finns utanför depåsekretariatet.
Krokiga spåret med alternativspår.
Alla seniorer kör två kvalomgångar.
De 60 bästa vidare till tredje omgången.
Därefter finaler.
Damer och juniorer kör tre kvalomgångar, därefter finaler.
Kvalomgångarna körs 3 varv.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1 för alla.
Poängen från samtliga kvalomgångar räknas.
Alternativspår kommer att användas och skall köras 1 gång per
heat/final och är det
vänstra yttre spåret i sista svängen innan målgång.
Framkallning till start sker via heattavlan på backen .
Framkallningsfållor finns bakom startplattan.
Startspår på startplattan lottas.
Utkörning från banan sker i grind en direkt efter målgång.
Vid svartflagg eller teknisk flagg kör ut genom ravinen.
Finaler:
A-final körs i alla klasser.
Vid 18 st anmälda i resp k lass vid anmälningstidens utgång, körs B-final,
vid 25 st körs
C-final. Alla finaler k örs 5 varv med 6 startande på ett led. Runner-up
system tillämpas.
Vid lika poäng särskiljes enligt följande: 1:a hand tredje kval, 2:a
hand andra kval , etc,
därefter lottning. Bästa poäng väljer startspår först.
Startmetod: Tummen upp av startpersonal, Ready-to-race skylten
visas från vänster
sida, starten går när gröna lampan tänds.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Sen- Jun- Dam

Startuppställning:

Max 6 st på ett led

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning vid första tjuvstarten i både heat och final. Omstart direkt.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglemeter

Avgifter:

Senior/Dam 300:-
Junior 200:-
Det går att betala med swish, kort och kontant i anmälan. Vi slipper
gärna kontanter.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister som delas ut vid prisutdelningen framför
klubbstugan i depån
efter avslutad tävling . Pristagare ska vara iklädda föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Julia Jönsson 072-3631747

Återbud, telefonnummer:

Endast till Jennie Larsson, senast 2019-04-17 kl 08:30 Endast på SMS telenr 0761-996890 Därefter WO-avgift 500kr. Ni får bekräftelse på avanmälan.

Anmälan till:

Tomelilla MK via anmälan online

E-post:

anmalan@tomelillamk.com

Anbud

OBS! Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga
vid
anbud!
Anbud skall vara inlämnat i besiktningshallen,
senast 15 min efter avslutad A-final. Anbudsblanketter och kuvert
tillhandahålles av
Tomelilla MK och kan hämtas i depåsekretariatet under hela dagen.
Anbudsförfarandet sker framför klubbstugan efter prisutdelningen.

Avlastning/Lastning

Sker ute på bingofältet. Inga släpar i depån.

Depå

Depåuppställning sker fritt.
Det är inte tillåtet att förhandsboka några platser i depån innan denna
öppnas. Pga av våra säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån.

Mekaniker

Förare entréband till högst 1 mekaniker och dessa delas ut i
RaceOffice i samband med anmälan. Armband ska sitta på armen vid ingång till
depån

Protest

Lämnas till förarkontaktman som sedan kontaktar tävlingsledningen.

Rödflaggat heat

Förare i ev rödflaggat heat kör direkt till depån och heatet körs
om sist i omgången i resp klass. Om det är sista heatet i klassen så
körs det om efter 5
min eller enligt annat beslut från tävlingsledningen.
Gäller ej vid tjuvstart, då det är omstart direkt.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se