Inbjudan till Likenäs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Likenäs MK

Tävling:

Vårracet /3:e delt i Lindströms Cup 2019

Tävlingen inlagd:

2019-03-17

Tävlingsdatum:

2019-04-19

Sista anmälningsdatum:

2019-04-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Karin Åslund, 070-627 03 05

Biträdande Tävlingsledare:

Sven Sandberg, 070-653 04 51

Raceontroller:

Kenneth Svensson, 070-512 44 77

Domare:

Rolf Andersson, 070-270 85 53

Teknisk chef:

Lasse Nilsson, 070-634 69 84

Säkerhetschef:

Malin Jonsson, 070-699 99 21

Miljöchef:

Edgar Amén, 070-648 79 43
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Femtåbanan, Ambjörby

Tidsplan:

Anmälan kl 07:00-08:45
Besiktning kl 07:00-09:00
Förarsammanträde kl 09:30 på startplattan
Första start kl 10:00

Resultatlistan anslås:

Anslås på officiell anslagstavla. Ej utskick via post, den tävlande erhåller resultat vid prisutdelningen eller likenasmk.com

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs med alternativspår som ska köras en gång per heat/final.
Alla tävlande kör tre kvalheat med poängberäkning 7-5-4-3-2.
Heaten är förlottade och omfattar tre varv med fem startande.
Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång 3-2-1,
skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.
Startspår lottas vid starten i kval och efter placering i final.
Finalerna omfattar fem varv med sex startande.
Antal finaler beroende på antal startande.
Runner up tillämpas

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100 st

Startordning:

Jun, Dam, Vet, Sen

Startuppställning:

5-bilsheat i möjligaste mån i kval och 6 bilsheat i final.

Miljö:

Se G2

Presenning, uppsamlingskärl och brandsläckare ska finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart dras en poäng av den förare som orsakat tjuvstarten, skulle samma förare tjuvstarta igen utesluts denne ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente.

Avgifter:

Sen/Dam/Vet 300 kr
Jun 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Karin Åslund, 070-627 03 05

Återbud, telefonnummer:

076-340 56 58 / Återbud ska lämnas senast 48 timmar före start.

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

lenanilsson6411@gmail.com

Anbud

Lämnas vid Anbudsstugan senast 15 min efter sista finalens målgång.

Delad bil

Ange på anmälan om ni ska dela bil.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se