Inbjudan till Botkyrka Motorklubb Tullinge

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Botkyrka Motorklubb Tullinge

Tävling:

Vårtävlingen

Tävlingen inlagd:

2019-03-19

Tävlingsdatum:

2019-04-27 -> 2019-04-28

Sista anmälningsdatum:

2019-04-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erik Lindholm

Biträdande Tävlingsledare:

Pirjo Lundsten

Raceontroller:

Kent Bodin

Domare:

Arne Mårtensson

Teknisk chef:

Bengt Rosèn

Säkerhetschef:

Hans Tormund

Miljöchef:

Hans Tormund
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Botkyrka Motorstadion Tullinge, vägbeskrivning finns på www.botkyrkamk.se

Tidsplan:

Anmälan: Fredag 2019-04-26 kl. 14:00-20:00
Lördag: 2019-04-27 kl. 07:00-08:30
Besiktning: Fredag 2019-04-26 kl. 17:00-20:00
Lördag: 2019-04-27 kl. 07:00-08:30
Söndag: 2019-04-28 kl. 07:00-08:30
(Söndagens besiktning är en "säkerhetsbesiktning" samt
alkotest på samtliga förare)
Funktionärssammanträde: Lördag & Söndag kl. 09:00 utanför klubbstugan.
Förarsammanträde: Lördag & Söndag kl. 09:30 På startplattan.
Första start: Lördag & Söndag kl. 10:00

Resultatlistan anslås:

Anslås i depån efter varje omgång.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i 3 klasser Junior, Damer och Veteraner samt Seniorer
Samtliga klasser kör 3 omgångar med max 6 startande i varje heat
som köres i 3 varv. 3 omgångar på lördagen med poängräkning 7,5,4,3,2,1.
och 3 omgångar på söndagen med poängräkning 10,8,6,4,2,1. Poängen medtages till söndagen. ENDAST FÖRARE SOM BLIVIT MÅLFLAGGADE ERHÅLLER POÄNG.
Rödflaggat heat körs om sist i omgången. Om sista heatet körs om
sker detta 5 minuter efter att sista bil lämnat banområdet. Vid särskiljning avgör högsta poäng i omgång 3,2,1. Kan förare fortfarande inte särskiljas sker lottning av tävlingssekreteraren.
Finaler:
A,B,C final för Seniorer. A,B,C Juniorer, Damer och Veteraner beroende på antal startande.
RUNNER UP.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

150 totalt. Vid färre än 12 startande i Damer, respektive Veteraner kör dessa tillsammans.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150 Totalt

Startordning:

Juniorer,Damer Veteraner, Seniorer

Startuppställning:

6 bilar i bredd med lampstart, lottning av startspår sker innan start.

Miljö:

Se G2

I enighet med folkracereglementet

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid första tjuvstart varning. Vid andra tjuvstart av samma förare uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

I enlighet med FR2- T2 (ej dubb)

Avgifter:

Junior: 200:-
Damer Veteraner samt Seniorer 300:-
Efteranmälningsavgift 150:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Förare som deltager vid prisutdelningen
SKALL vara iklädd föraroverall.
Prisutdelningen sker direkt efter tävlingen avslutats vid klubbstugan.

Upplysningar, telefonnummer:

Erik Lindholm 0705551021

Återbud, telefonnummer:

Erik Lindholm 0705551021

Anmälan till:

Erik Lindholm Rådalavägen 1 14791 Grödinge

E-post:

erik4601@telia.com

Mekaniker
Max 2 mekaniker per förare som skall komma tillsammans med förare.
Endast en servicebil per tävlingsbil.

Husbilar
Alla som har husbilar, bussar eller husvagnar anmäl här
erik4601@spray.se


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se