Inbjudan till Krokoms MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Krokoms MK

Tävling:

HLL-racet ( ÄR INSTÄLLT PGA. FÖR FÅ ANMÄLDA )

Tävlingen inlagd:

2019-03-20

Tävlingsdatum:

2019-05-18 -> 2019-05-19

Sista anmälningsdatum:

2019-05-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Henrik Hamberg 073-589 08 45

Biträdande Tävlingsledare:

Ulf Jernström 070-689 58 77

Raceontroller:

Jocke Hestner 070-382 60 18

Domare:

Åke Holmbom 070-566 46 90

Teknisk chef:

Håkan Grundahl 076-824 16 00

Säkerhetschef:

Pär Nilsson 070-326 46 57

Miljöchef:

Jan Nykvist 070-564 37 18
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Krokoms Motorbana

Tidsplan:

Anmälan + Besiktning 17/5 17.30 - 19.30
Anmälan 18/5 07.00 - 09.00
Besiktning 18/5 07.00 - 09.15
Förarsammanträde 18/5 09.30
Första start båda dagarna 10.00

Resultatlistan anslås:

På de officiella anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Fem kvalomgångar där alla räknas. 6-bilsheat.
Särskiljning vid lika poäng Omg. 5, 1, 2, 3, 4 därefter lottning
som sker i tävlingens resultatdator i sekretariatet.
Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1.

På Lördag körs två (2) förlottade kvalomgångar varefter det lottas fram
ytterligare två (2) efter " lunchuppehållet " .
( Totalt körs fyra (4) kvalomgångar i alla klasser 18/5 )

På Söndag morgon lottas den femte (5) och sista kvalomgången
bland kvarvarande tävlande.
Kvalheaten körs i 3 varv
Finaler med Runner Up
Antalet finaler beroende på antalet startande.
Finalerna körs i 5 varv.
Tävlingen genomförs med alternativspår.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Juniorer, Damer och Veteraner ( Vid minst 10 startande )

Antal startande i respektive klass:

Minst 10 st startande för Veteranklass.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Inga

Startordning:

Damer, Juniorer, Seniorer, Veteraner ( vid minst 10 st startande )

Startuppställning:

6-bilsheat på startlinje med " Slalomkäppar " Startljus .

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter av samme förare medför uteslutning ur heatet/finalen

Däckbegränsning:

Enl. FR-T2 ej dubb

Avgifter:

Damer, Seniorer, Veteraner 300:-
Juniorer 200:-

Betala gärna med SWISH !!

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister 1-6 A-final, 1-6 B-final osv.

Upplysningar, telefonnummer:

Jocke 070-382 60 18

Återbud, telefonnummer:

Jocke 070-382 60 18

Anmälan till:

SBF´s Anmälan Online

E-post:

krokoms.mk@home.se

Bilbyte
Det kommer inte att vara tillåtet att byta bil oavsett tävlingsklass


Delad bil
Ange på anmälan om Ni delar bil och med vem.


STORA FORDON
Skriv på anmälan att Ni kommer stora fordon
och storleken på dessa.


Dricksvatten
Dricksvatten finns INTE på Motorbanan !!!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se