Inbjudan till Asarums MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Asarums MS

Tävling:

Vårtävlingen - Ingår i Södra BF Cupen

Tävlingen inlagd:

2019-03-28

Tävlingsdatum:

2019-05-19

Sista anmälningsdatum:

2019-05-17
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susanne Sjöstedt

Biträdande Tävlingsledare:

-

Raceontroller:

Andreas Cronsell & Christian Nilsson

Domare:

Putte Olsson

Teknisk chef:

Michael Sörensen

Säkerhetschef:

David Pettersson

Miljöchef:

Sven Maltesson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hokabanan

Tidsplan:

Sista anmälningsdag 2019-05-13 klockan 24.00
Anmälan 07.00-09.00
Besiktning AMS förare 07.00-07.15
Besiktning övriga 07.15-9.00
Förarsammanträde på startplatta 09.15
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån efter varje heat samt efter tävling på www.asarumsms.com. Inga resultatlistor skickas ut.

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 kvalomgångar med 3 varv, 6 startande i varje heat, uppflyttning
tillämpas. Startordning sen, dam, jun. Poängräkningen 7,5,4,3,2,1 vid lika
poäng räknas omg. 3,omg 2,omg 1 sedan lottning.
Vid 6 juniorer eller mindre tävlingsdagen körs juniorklassen i 4 omgångar,
där den sammanlagda poängen utgör resultatlistan.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

140

Startordning:

Seniorer, damer, juniorer., uppflyttning kan förekomma.

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Enligt G2, avfall lämnas på särskilt anvisad plats i depån. Oljeuppsamlare och presenning under bilarna skall finnas. Svetsning sker på anvisad plats.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Den som tjuvstartat får 1 poäng vid fullföljt heat. Övriga förare får poäng efter den placering de har vid målgång (enl. Södras Cupregler).

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet med däck utan slirskydd

Avgifter:

Senior och dam 300 kr och Jun 200 kr. Ej avanmälda debiteras med 500
kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Fredrik Lager, 070-4152185

Återbud, telefonnummer:

48 tim innan anmälan öppnar på sms till 070-4152185

Anmälan till:

Sista anmälningsdag 2019-05-13 klockan 24.00

E-post:

fredriklager71@gmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se