Inbjudan till SMK Vingåker

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Vingåker

Tävling:

Mlimits cup #3 - 18 Maj SMK Vingåker

Tävlingen inlagd:

2019-03-29

Tävlingsdatum:

2019-05-18

Sista anmälningsdatum:

2019-05-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mikael Eriksson 0707836308

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Lina Zetterström 0739034686, Rolf Andersson 070-270 85 53

Domare:

Konny Ramsin 0707655412

Teknisk chef:

Kattis Gillstam 0725201938

Säkerhetschef:

Per Bergström 0738156433

Miljöchef:

Oskar Larsson 0703813729
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Trollåsens Motorbana Vingåker

Tidsplan:

Anmälan kl. 7.00-9.00
Besiktning kl. 7.00-9.10 Vid delad bil ska båda förare vara med vid besiktningen.
Förarmöte vid startplattan kl.9.30
Första start kl. 10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan och efter tävlingen https://idrottonline.se/SMKVingakersavdelning-Motorcykel/

Tävlingens genomförande:

Enligt Mlimits cup reglemente.
Samtliga klasser kör tre (3) kvalomgångar om 3 varv.
De två (2) första heatomgångarna förlottas, sätts på anslagstavlan kl.09.25. Poäng utdelas
efter passerande av målflagga. Poäng enl. 7, 5, 4, 3, 2, 1p. Brutet o svart 0 p. Finaler körs om
fem (5) varv med runner-up. Rödflaggat heat körs om direkt efter heatet som står på
startplattan, tvåminutersregeln börjar när det är grönflagg runt hela banan. Blir det rödflagg i
det sista heatet i hela omgången så körs det om 5 min efter grönflagg kring hela banan.

Senior kör A, B, C-final vid minst 36 anmälda Junior, Dam, Veteran kör B-final vid minst 18
anmälda. Vid färre än 8 anmälda så körs 4 omgångar, ej någon final samt 3 priser.

Runner-up tillämpas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Totalt Max 120 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt max 120 st

Startordning:

Junior, Senior, Veteran, Dam

Startuppställning:

6 bilar i bredd, lottning av startspår sker före start.

Miljö:

Se G2

Se G2. Tävlande skall ha presenning och spillskydd under bilen. Använd soptunnorna på området samt miljöstation. Kom ihåg en 6-kilos godkänd brandsläckare / bil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart bestraffas med två (2) poängs avdrag i detta heat. (Brutet heat blir 0 p.) Två tjuvstarter i samma heat och förare, uteslutning ur detta heat. Vid tjuvstart i finalerna, så dras två (2) inkörda poäng bort från kvalheaten.

Däckbegränsning:

I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)

Avgifter:

Senior, Dam, Veteran 300 kr.
Junior 200 kr.
WO-avgift senare än 48 timmar före tävlingsdagen 500:-

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Förare som deltager vid prisutdelningen skall vara klädd i
föraroverall. Prisutdelningen sker vid startplattan.
Mlimits kommer att lotta ut priser till de startande. För att ta emot pris ska man personligen vara på plats vid prisutdelningen.

Anbuden offentliggörs efter prisutdelningen vid startplattan efter prisutdelningen.

Upplysningar, telefonnummer:

Isabell Söderlund 0762255173

Återbud, telefonnummer:

Isabell Söderlund 0762255173

Anmälan till:

Endast Anmälanonline.se

E-post:

kontakt@smkvingaker.se

Hemmaförare:
Alla förare från SMK Vingåker SKA anmäla minst 1 funktionär över 15 år i
samband med anmälan inkl. telenr i er anmälan under övrigt annars innebär det startförbud.
Hemmaförare kommer få en varsin städuppgift. Ska även hjälpa till på morgon med bla
besiktningen.

Delade bilar:
Kom ihåg att anmäla ev. delad bil under övrigt i anmälan.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se