Inbjudan till Dals mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Dals mk

Tävling:

Deltävling 3 i Västkustcupen

Tävlingen inlagd:

2019-04-01

Tävlingsdatum:

2019-05-18

Sista anmälningsdatum:

2019-05-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Petra Larsson, 073-8000105

Biträdande Tävlingsledare:

Klara Hjort

Raceontroller:

Lars Davidsson 070 - 551 21 08

Domare:

Bo Johansson, 070-7191210

Teknisk chef:

Göran Svenningsson 0707725238

Säkerhetschef:

Martin Krångh 0707714308

Miljöchef:

Peter Hultgren 0701512282
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Rosendalsbanan Söder om Färgelanda, skyltat från väg 172

Tidsplan:Anmälan kl.7.00-9.00 vid sekretariatet
Besiktning 7.00-9.00 på startplattan
Förarsammanträde 9.30 vid startplattan
Första start 10.00
Finaler ca 14,00

Resultatlistan anslås:

Löpande vid anslagstavlan

Tävlingens genomförande:Samtliga förare kör tre omgångar. Antal finaler beror på antal startande. Runner up i
finalerna.

POÄNGBERÄKNING 1a - 7 p, 2a - 5 p, 3a-4p, etc

SÄRSKILJNING VID LIKA POÄNG.
Placering i tredje heat, därefter i andra heat. Därefter lottning av tävlingsledningen.

Damklass och veteranklass kör ihop.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

120 st totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120 st totalt

Startordning:

Junior Dam/Veteran, Senior

Startuppställning:

Ljusstart med max sex bilar i bredd.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter från samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente.

Avgifter:Senior, Dam/Veteran 300:-
Junior 200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till samtliga finalister.
Förare som deltar i prisutdelningen, som sker i direkt anslutning till tävlingen skall vara iklädd föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Karlsson 0704955686, Kristian Asplund 0737020340

Återbud, telefonnummer:

Petra Larsson 073-8000105 . Anders Karlsson 0704955686

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

larsson.petra66@gmail.com

Delade bilar:
Anmäl under övriga upplysningar om ni delar bil.

Större fordon:
Fordon över 8 meter skall anmälas i förväg, ni kommer vid banan bli anvisade en plats

Depån:
Depån kommer att vara öppen från 16.30 på fredagen. Färskvatten och el finns inte i depån. För allas säkerhet tänk på GÅFART i depån.

Brandsläckare:
Brandsläckare skall finnas vid respektives infart vid depåplats väl synlig


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se