Inbjudan till Ljusdals MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Ljusdals MS

Tävling:

X-Cupen, Deltävling 2

Tävlingen inlagd:

2019-04-14

Tävlingsdatum:

2019-05-18

Sista anmälningsdatum:

2019-05-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Sofia Jensen 070-3957676

Biträdande Tävlingsledare:

Tony Norberg 070-3980223

Raceontroller:

Stefan Lundqvist 070-5701200

Domare:

Annika Wickström 073-0314436

Teknisk chef:

Erik Jensen 070-3127729

Säkerhetschef:

Lars-Olov Sundquist 070-5933422

Miljöchef:

Stina Berglund 072-9226559
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kåtmyrabanan, Ljusdal

Tidsplan:

Anmälan, besiktning:
Fredag 18.00-21.00
lördag 07.00-09.00
Förarsammanträde: 09.30, på startplattan
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande i depån. Resultatlistor kan ses på klubbens hemsida www.ljusdalsms.se

Tävlingens genomförande:


Tävlingen genomförs med förlottade omgångar.
Max 6 förare i varje heat med poängberäkningen
7-5-4-3-2-1. Seniorer, damer och juniorer kör 3 heat
därefter gäller för seniorer och damer.
A-B final vid minst 18 startande vid anmälningstidens utgång, C-final vid minst 24
startande vid anmälningstidens utgång.
För juniorer körs A-B-C-D-final med runner up, oavsett antal startande.
Finalerna körs med runner up.
Vid lika poäng räknas resultatet från 3:e omgången i första hand, andra i andra hand o.s.v.

Kvalheaten körs 3 varv, finalerna 5 varv.

Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1 poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet.
Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0, det är inte tekniskt möjligt i vissa resultatgivningsprogram. T,ex. vid tjuvstart och sedan bryter nämnda heat, erhåller man 0 poäng och inte -1.
Vid två tjuvstarter uteslutning i heatet.

1.an A-final får 22 poäng, detta gäller poängberäkningen i X-cupen.

Körs med alternativspår. Alternativspåret måste köras minst 1 gång per heat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Enligt X-Cupens regler.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Juniorer, Damer, Seniorer,

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Se under tävlingens genomförande

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubb

Avgifter:

Seniorer och damer 300 kr, juniorer gratis
Tel + efteranmälan 100 kr extra

Swish finns i anmälan

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister vid klubbstugan efter finalerna

Upplysningar, telefonnummer:

Janne Zetterman 070-6446925 eller www.ljusdalsms.se

Återbud, telefonnummer:

Annso Wikström 073-8015283 eller annsofi109@hotmail.com, senast 48 timmar innan tävlingsstart. Ej anmälan om återbud deb. med 500:- wo-avgift enl. folkracereglementet.

Anmälan till:

Anmälan endast på anmälan Online

E-post:

ljusdalsms@hotmail.com

Övrigt

Däckrensning vid framkörning / uppställning är förbjuden
och medför uteslutning ur tävlingen.

I depån gäller gå fart.

Ni som delar bil bör ange det på anmälningsblanketten, så
minskar risken för att starta heaten efter varandra.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se