Inbjudan till Lycksele Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Lycksele Motorklubb

Tävling:

Avrostningsracet

Tävlingen inlagd:

2019-04-15

Tävlingsdatum:

2019-05-18

Sista anmälningsdatum:

2019-05-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Johan Haraldsson, 0722058106

Biträdande Tävlingsledare:

Robert Sjöberg. 070 – 572 84 03

Raceontroller:

Meddelas i startbekr.

Domare:

Roland Åström, 070 – 645 48 67

Teknisk chef:

Ingemar Jonsson, 070 – 269 33 27

Säkerhetschef:

Patrik Winther

Miljöchef:

Anders Nilsson, 070 322 34 80
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lycksele Motorstadion

Tidsplan:

Lördag 18 maj
07.30-08.30 Anmälan till besiktningen
07.30-09.30 Besiktning
09.30 Funktionärssammanträde
10.30 Förarsammanträde
11.00 Första start


Resultatlistan anslås:

Officiella anslagstavlan på klubbstugan

Tävlingens genomförande:

Tävlingen kommer att genomföras den 18 maj 2019.
Besiktning kommer att ske på tävlingsdagen.
Samtliga förare kör 3 kvalheat om 3 varv.
Startspår i kvalheat blir i den ordning startlistan lottas, i samtliga heat.
Är man först in i lottningen, har man startspår 1 osv.

De 10 bästa juniorerna kvalificerar sig till B- respektive A-final.
Vid färre än 12 anmälda i Juniorklassen kommer endast A-final att köras.
De 14 bästa herrarna placerar sig i C, B respektive A-final.
De 10 bästa damerna kvalificerar sig i A- och B-final. Vid färre än 12 anmälda i
damklassen kommer endast A-final att köras.

Vid 5 eller färre startande damer kommer dessa automatiskt att lottas in bland seniorer,
men köra egen final.
Vid 5 eller färre startande veteraner kommer dessa automatiskt att lottas in bland
seniorer.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Fritt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Fritt

Startordning:

Jun, Dam, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Se egen rubrik nedan

Däckbegränsning:

Fritt, dock ej dubbdäck

Avgifter:

Dam, Senior 300 kr
Junior, 100 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Sker enligt följande:
1: an 7p, 2: an 5p, 3: an 4p, 4: an 3p, 5: an 2p, 6: an 1p.
Totalpoängen inplacerar i respektive final.
Startspår i finaler väljs enligt den totala poängen från kvalomgångarna, högst poäng väljer
startspår först.
Alla heat räknas, sedan särskiljning enligt placering i heat 3, 2, 1. Därefter särskiljs förarna
genom datorprogrammets slump.
Hederspriser till samtliga finalister. Guldbiljetter till Motorveckan kommer att delas
ut till vinnaren i varje klass.

Upplysningar, telefonnummer:

070 – 572 84 03

Återbud, telefonnummer:

0703392640

Anmälan till:

haraldsson34@gmail.com

E-post:

annaobrand@hotmail.com

Ljussystem
Tävlingen körs med ljussystem för posteringar, samt tjuvstart mäts
med
laser.

Tjuvstart
Vid tjuvstart är det alltid omstart.
Vid första tjuvstarten i kvalheaten ligger hela startfältet under observation.
Detta innebär att vid nästa tjuvstart/er i heatet, blir dessa ålagd att köra
alternativspåret två gånger(2*Joker). Skulle något ekipage även tjuvstarta en andra
gång, så utesluts ekipaget.
I finalerna tillämpas samma princip som i kvalen.
(Någon reserv insätts inte på den uteslutnes plats.)

Runner up
Runner-up tillämpas i finaler, vinnaren i finalheat går vidare till nästa
final

Alternativspår
Arrangören kommer att tillämpa alternativspår. Samtliga bilar skall
EN gång i varje heat passera kontrollpunkt i alternativspåret.

OBS Hemmaförare
OBS! Samtliga hemmaförare skall i sin anmälan innan 13/5
anmäla minst 1 funktionär samt hjälpa till att städa efter tävlingens slut. Detta görs till
Robert Sjöberg 0705728403


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se