Inbjudan till SMK Söderhamn

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Söderhamn

Tävling:

Söderhamns Sprinten

Tävlingen inlagd:

2019-04-19

Tävlingsdatum:

2019-06-15

Sista anmälningsdatum:

2019-06-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Marie Johansson 070-5856336

Biträdande Tävlingsledare:

Anna Jonsson 070-3427158

Raceontroller:

Tillämpas ej

Domare:

David Floberg 070-6424783

Teknisk chef:

Mats Jonsson 070-5548984

Säkerhetschef:

Nils-Erik "Nicko" Nilsson 070-5673375

Miljöchef:

Kåre Johansson 070-3011846
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Flygstaden/Helsinge Motorstadion Söderhamn

Tidsplan:

Fredag;
Anmälan och besiktning 18.00-20.00

Lördag;
Anmälan och besiktning 07.00-08.45
Mastervarv: 09.00, förare samlas vid klubbstugan. Mastervarv sker i personbilar, samåkning
går bra. Det finns funktionärsbilar att åka med om man saknar personbil.
Förarsammanträde: 09.30 vid klubbstugan.
Första start: 10.00

Resultatlistan anslås:

Delresultat och slutresultatlistor anslås på anslagstavlan i depån. Slutresultat kommer att finnas på SMK Söderhamns hemsida.

Tävlingens genomförande:

Söderhamns Sprinten körs enligt FR sprintreglementet.

Det är möjligt att dela bil, även inom samma tävlingsklass.
Dock max 3 förare på samma bil.

Sprintsträcka i skog på grus och asfalt (ca 2 km) som körs tre omgångar på tid. Placering
avgörs efter att man räknat ihop de två snabbaste tiderna per förare.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

120 startande totalt. Vid färre än 10 anmälda veteraner eller damer kör dessa i seniorklassen.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 startande.

Startordning:

Damer, Veteraner, Seniorer, Juniorer.

Startuppställning:

Enskild start. Startflagga används som startmetod.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart resulterar i tidstillägg.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet.

Avgifter:

300 kr.
Efteranmälan 100 kr. Utebliven avanmälan 500 kr enl. FR reglementet.
Använd gärna swish som betalning.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning sker efter avslutad tävling vid klubbstugan.
Priser till de tre främsta från varje klass.

Upplysningar, telefonnummer:

Marie Johansson 070-5856336

Återbud, telefonnummer:

Marie Johansson 070-5856336

Anmälan till:

SBF anmälan online, www.anmalanonline.se/folkrace

E-post:

73mariejohansson@gmail.com

Delad bil:

Ange på anmälan om ni delar bil!

Tankzon:

Tankzon kommer att finnas på tävlingsområdet.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se